Sökning: "indebtedness"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet indebtedness.

 1. 1. #BuyNowPayL8r -The Influence of Social Media on Consumer Credit Behavior

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Lättman; Anton Rosdahl; [2020-07-03]
  Nyckelord :social media; consumer credit; indebtedness; behavioral economics; time preferences; social comparison; relative- income and consumption; normative perceptions; envy;

  Sammanfattning : Amplified by the introduction of the smartphone, which is now integrated in nearly every aspect of daily life, consumer credit-financed purchases are more accessible than ever and can now be spontaneously made in a matter of minutes. The aim of this thesis is to investigate the relationship between various financial decisions and time spent on social media (SMT). LÄS MER

 2. 2. Debt and Health: The Impact of Over-indebtedness on Mental Well-being in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Maria Rönngren; [2020]
  Nyckelord :debt; mental health; health behavior; instrumental variable; Bartik instrument;

  Sammanfattning : Household borrowing is a key element for consumption-smoothing over the life cycle. However, over-indebtedness may induce negative health impacts through uncertainty, worries, and shame for example. This paper examines how over-indebtedness affects the mental well-being in Sweden between 2010-2018. LÄS MER

 3. 3. Finansieringsstrategier för tillväxt inom segmentet samhällsfastigheter : En studie av de svenska samhällsfastighetsbolagen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Disa Lindbohm; [2020]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Public properties; Capital markets; Expansion; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Samhällsfastigheter; Kapitalmarknaden; Expansion;

  Sammanfattning : Intresset för samhällsfastighetssegmentet har ökat kraftigt de senaste åren. På grund av den demografiska utvecklingen i Sverige har behovet av bland annat äldreboenden, skolor och vårdfastigheter blivit allt större. LÄS MER

 4. 4. Harry Potter and Draco Malfoy : An analysis of race, prejudice, and class in the Harry Potter novels.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Konstantina Kalogeropoulou; [2020]
  Nyckelord :J.K. Rowling; Harry Potter; Draco Malfoy; Prejudice; Race; Racism; Good vs. Evil; Critical Race Theory; J. K. Rowling; Harry Potter; Draco Malfoy; Fördom; Ras; Rasism; Gott mot Ont; Critical Race Theory;

  Sammanfattning : This essay explores how in the Harry Potter series, J. K. Rowling's magical heroes function asparadigms whose roles reflect on issues of race, prejudice and racism. Those issues include goodand evil, socialism and aristocracy, purity and impurity, freedom and indebtedness. LÄS MER

 5. 5. Den omvända ventilen - en undersökning av den omvända ventilens tolkning och tillämplighet i de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Walldnö; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagens riktade ränteavdragsbegränsningsregler trädde ikraft 1 januari 2019 och var en omarbetad version av 2009 års samt 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler. Gällande riktade ränteavdragsbegränsnings-regler var stadgade i 24 kap. IL. I 24 kap. LÄS MER