Sökning: "indefiinita nominalfraser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden indefiinita nominalfraser.

  1. 1. Bland obestämda artiklar och andra översättningsproblem. Översättning av engelskans obestämda artiklar i indefinita nominalfraser och tre andra översättningsproblem.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Anja Allwood; [2012-11-07]
    Nyckelord :översättning; obestämd artikel; engelska; svenska; indefiinita nominalfraser; Denis Avey; the man who broke into Auschwitz;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar översättningen av engelska indefinita nominalfraser med obestämd artikel till svenska i ett egenöversatt material samt tre områden i den specifika källtexten som vållade särskilda problem vid översättningen. Källtexten är Denis Aveys självbiografi "The man who broke into Auschwitz"... LÄS MER