Sökning: "indentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet indentitet.

 1. 1. Samhällsorienterad undervisning med nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2019]
  Nyckelord :Nyanländ; skolintroduktion; förberedelseklass; interkulturell; samhällsorienterad undervisning; indentitet;

  Sammanfattning : Det har under de senaste åren anlänt ett stort antal av person som invandrat till Sverige. Landet har påverkats på många olika sätt. Ett av de är den påverkan som skett på den svenska skolan. Skolorna runt om i landet har tagit emot en mängd nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. Fyratusen : En studie i hemmets värde

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Amanda Lorentzon; [2016]
  Nyckelord :Hållbarhet; hemmet; inredningsarkitektur; individen; identitet; konsumtion.;

  Sammanfattning : This paper is a documentation of my work Fyratusen, an interior design proposals with a budget of 4000kr. The interior proposal is based on a small needs analysis, and the personal preferences of my klient and a program. LÄS MER

 3. 3. Från Balkan till Sverige : Ungdomars indentitet och historia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tommy Palmér; Filip Elmersson; [2014]
  Nyckelord :History; Culture; Ethnicity; Identification; Yugoslavia; Bosnia; Croatia; Sweden; School;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to shed some light upon the children who grew up in Sweden after their parents fled the war in former Yugoslavia. Did the parents spread their own opinions about the other ethnicities which they fought against in the war to the children, even though they live in a new country? And if so, was it an act of patriotism for the country they once lived in and who was to blame for the war? Did the children who grew up in Sweden share the same attitudes as their parents? To find out about this we used interviews with four people, all with heritage from former Yugoslavia, Bosnia and Croatia. LÄS MER

 4. 4. Visual identity: Communicating sustainable development in the Swedish marketplace using visual features

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Celine Nilsson; Andreas Pettersson; [2014]
  Nyckelord :bildelement; hållbar utveckling; miljö; visuell identitet;

  Sammanfattning : I takt med ökande informationsströmmar via internet och sociala medier sprids också budskap om miljön och dess bräckliga hälsotillstånd. Detta kan påverka flertalet branscher och företag genom att deras kunder blir mer miljömedvetna och måna om miljön. LÄS MER

 5. 5. Inrikesfödd vs. utrikesfödd : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelse av konflikter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lena Dilmenc; Rima Alkezir; [2013]
  Nyckelord :conflict; groups; establishment; outsider; norms; identity; konflikt; grupperingar; etablering; utanförskap; normer; indentitet;

  Sammanfattning : I denna studie är avsikten att studera vilka faktorer leder till att konflikter uppstår mellan två ungdomsgrupper. Grupperna i denna studie består av utrikesfödda ungdomar och inrikesfödda ungdomar med utrikesfödda föräldrar, på gymnasieskolan Liljevalchs internationella läroverk i Södertälje. LÄS MER