Sökning: "independence"

Visar resultat 1 - 5 av 1587 uppsatser innehållade ordet independence.

 1. 1. DEMOCRACY: CRITICAL JUNCTURE En kvalitativ textanalys av nationellt narrativ under Jugoslaviens upplösning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Larsson; [2023-02-13]
  Nyckelord :Civic Nationalism; Ethnic Nationalism; Political Leadership; Quasi Voluntary Compliance; Yugoslavia; Serbia; Slovenia;

  Sammanfattning : This essay seeks to investigate the nature of nationalist narratives during the collapse of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia. In the republics which once made up Yugoslavia there is a difference in regards to the function of the democratic system. The theoretical background of this study has multiple layers. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att motivera beteendeförändring i form av träning hos patienter med reumatisk sjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Marko Lazarevic; Jonathan Malmbom; [2023]
  Nyckelord :Exercise; qualitative research; rheumatic diseases; experience; behavioral change.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Reumatiska sjukdomar är en vanlig orsak till inaktivitet hos de drabbade, även om fysisk aktivitet och träning enligt flertalet studier påvisats ha positiva effekter för sjukdomsbilden. Fysioterapeuter arbetar mycket med att motivera dessa patienter till beteendeförändring men deras roll i arbetet med motivation är mindre utforskat. LÄS MER

 3. 3. THE ROLE OF SOCIAL MEDIA FASHION  INFLUENCERS ON GEN Z CONSUMERS LAST MINUTE HOLIDAY SHOPPING : A qualitative study on gen z consumers purchase behavior on fast-fashion retailer  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Tracy Najjuko; [2023]
  Nyckelord :Consumer behavior; Purchase intention; Social media; Influencers; Fashion; Fast-fashion;

  Sammanfattning : The online activities on social media have become a popular beverage among female gen zers in Sweden, as they rely on the platforms to recieve the information they need when evaluating a fashion purchase. This research aims to investigate the consumer last-minute holiday shopping on fast-fashion brands, and how the online fashion influencer could impact them in such occasions. LÄS MER

 4. 4. Kommer Storbritannien att kunna hålla samman? : En kvalitativ beskrivande idéanalys av hur skottarna och britterna ser på ett självständigt Skottland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tyra Kempe; [2023]
  Nyckelord :Skottland; Storbritannien; Självständighet; Folkomröstning; Brexit;

  Sammanfattning : The independence of Scotland from Great Britain has been a long-standing and complex issue, with roots dating back centuries. In recent years, the question of independence has been brought to the forefront again with the UK’s decision to leave the European Union, commonly known as Brexit. LÄS MER

 5. 5. Att förstå online grooming : Barnens utsatthet av grooming och förövarnas groomingstrategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Zahra Azizi; [2023]
  Nyckelord :grooming; offender; children; internet; strategies; grooming; strategier; barn; internet; förövare;

  Sammanfattning : Grooming is a well-known social problem in today's society. It has been studied by researchers and therefore is it neither new nor restricted to the offline grooming happening out in the open. LÄS MER