Sökning: "independence"

Visar resultat 1 - 5 av 1368 uppsatser innehållade ordet independence.

 1. 1. “The Maritime Border Disputes of Croatia A study within the legal field of international maritime law concerning the on-going maritime border disputes between the Republic of Croatia, Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirza Imamovic; [2021-02-03]
  Nyckelord :Maritime Border Dispute; International Maritime Law; Maritime Delimitation; International Arbitration; The Republic of Croatia; The Republic of Slovenia; Bosnia and Herzegovina; Montenegro; Breakup of Yugoslavia;

  Sammanfattning : Since the break-up of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the Republic of Croatia has been involved in maritime border disputes with its neighbours the Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro. During the past decades after gaining independence, the States have tried to solve the disputes with numerous negotiations and agreements. LÄS MER

 2. 2. THE PERKS OF BEING ANAFRICAN WOMAN IN ADICHIE’S THE THING AROUND YOUR NECK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Makda Yoseph Berhie; [2021-02-02]
  Nyckelord :Chimamanda Ngozi Adichie; Imitation;

  Sammanfattning : Chimamanda Ngozi Adichie’s contemporary literary works have prominently engaged with diasporic experiences, migration, and gender disparity,among other issues that fit under the umbrella of postcolonial literature. This essay aims to further explorethe representation of ‘the African woman’in three stories found in Adichie’s story collectionThe Thing Around Your Neck,namely ‘Imitation’, ‘The Thing Around Your Neck’, and ‘Jumping Monkey Hill’. LÄS MER

 3. 3. Audionomens perspektiv på par-handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Birgitta Wallström-Berg; [2021-01-05]
  Nyckelord :Peer-learning; supervisor; clinical education; Par-handledning; handledare; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Background: The role of supervising audiology students has received an increased amount of attention since the introduction of the peer-learning model a few years back. Peer-learning is a model used during the students’ clinical practice. It has a specific structure based on two students actively working together as peers. LÄS MER

 4. 4. Examensarbetets (o)nyttainför arbetslivet : En abduktiv studie om examensarbetets effekter införarbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mikaela Andersson; Felicia Carlsson; Elin Hörvallius; [2021]
  Nyckelord :Examensarbete; självständigt arbete; kompetens; färdigheter; arbetsliv; kommunikation; självständighet; samarbete; arbetsförberedande; integrering; arbetsgivare; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva huruvida examensarbetet bidrar med färdighet och kompetens inför arbetslivet. Syftet är att bredda kunskapen kring vad examensarbetet bidrar till och att bidra med underlag för diskussioner kring examensarbetets uppbyggnad och dess samverkan med näringslivet. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers uppfattning om sin framtid efter studenten i ljuset och Covid-19 – pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :My Olsson; [2021]
  Nyckelord :Theory of planned behavior; självförverkligande; Covid-19; självständighet; self-efficacy; independence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord i samråd med en gymnasieskola i södra Sverige. Studien berör hur gymnasieelever ser på sin framtid i ljuset av pandemin Covid-19. Den empiriska undersökningen utfördes genom en tvärsektionell enkätundersökning som fanns tillgänglig för eleverna under två veckors tid. LÄS MER