Sökning: "independency"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet independency.

 1. 1. The Appropriation of Feminist Values in Multi-Level-Marketing Distribution Networks

  Master-uppsats,

  Författare :Angelica Ferneborg; Marie Amminger; [2021]
  Nyckelord :Multi-Level Marketing; MLM-Networks; Femvertising; Feminist Media Theory; Relational Agency; Feminist Values; Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the communicative and discursive practices used by Multi-Level Marketing (MLM) networks when marketing their network to women as both a business opportunity and as a sisterhood, in order to start and contribute to the conversation regarding the relatively unsupervised communicative practices and their potential effects of MLM distribution networks. By conducting an extensive qualitative analysis on eighteen group call videos posted publicly on YouTube by affiliates of six different MLM networks, this thesis examines the marketing practices used to appropriate feminist values in order to recruit women and sell products. LÄS MER

 2. 2. The market efficiency during and after the financial crisis : A study based on the efficiency of the Nordic countries

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Sosan Trakhili; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The efficient market hypothesis is about if available information are reflected in the stock price and that it should be impossible to predict the market and make abnormal returns. This is a quantitative study which aim to investigate if there is any difference in market efficiency on Nordic stock markets during and after the financial crisis of 2008. LÄS MER

 3. 3. Att tvingas dela hjärna med en inkräktare : En undersökning av den psykologiska aspekten av att leva med en hjärntumör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonathan Woxius; [2020]
  Nyckelord :Brain tumor; glioma; nursing; psychology; Hjärntumör; gliom; omvårdnad; psykologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär malign hjärntumör medför en tung symtombörda som yttrar sig i en stor variation av fysiska, kognitiva och neurologiska symtom som berör patientens funktionsförmåga och psykiska välmående. Utöver den emotionella och existentiella påfrestningen av att leva med en cancersjukdom ingår hos hjärntumörsjuka patienter även en sviktande kognitiv komponent. LÄS MER

 4. 4. "Alla ska vara nöjda...helst" : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom hemtjänsten implementerar självbestämmande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Fogelqvist; Joanna Nyman; [2020]
  Nyckelord :unit-manager; implementation; self-determination; home-care service; enhetschef; implementering; självbestämmande; hemtjänst;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how unit-managers implement home-care users right to self-determination within home-care services and witch conditions that indicated home-care users self-determination. The empirical material was analysed through qualitative content analysis, which generated two themes: 1) To be the center of the spider web and 2)  To work with implementation plans. LÄS MER

 5. 5. Investigation of Procurement Practices for Welfare Technologies in Municipalities in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Marcus Anthony Dahn; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; Welfare technology; Municipality; Eldercare;

  Sammanfattning : Major demographical changes, such as aging population, constantly increases the demand for healthand social care services and technologies. The concept of welfare technologies is a response to meet this demand, since it increases independency, activity, participation and safety for people that has or is at risk of developing a disability. LÄS MER