Sökning: "independent elderly"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden independent elderly.

 1. 1. Äldre personers upplevelser av att vårdas med akutmedicinsk utrustning i hemmet : -En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fredrine Eicing-Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Äldre; upplevelse; akutmedicinsk utrustning i hemmet; trygghet; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet människor ökar i världen och allt fler multisjuka äldre personer kommer att vara i behov av akutmedicinsk behandling. Inläggning på sjukhus kan medföra komplikationer för de mest sjuka äldre. LÄS MER

 2. 2. Effekten av intervention med kommunikationsstödjande webbtjänster för personer med demens och deras vårdgivare och anhöriga

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Melissa Barbos; Jenny-Ann Svenningsson; [2018-12-13]
  Nyckelord :demens; kommunikationsstödjande webbtjänster; reminiscens intervention; European Quality of life -5 Dimensions EQ-5D ; Quality of Life in Alzheimers Disease QoL-AD ; dementia; digital communication aid;

  Sammanfattning : Dementia influence global health, with the greatest impact on Quality of Life. In the context of reminiscence intervention, the project INdependent LIving Support Function for the Elderly developed two digital communication aids’. LÄS MER

 3. 3. Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; Karl-Magnus Andersson; [2018-11-27]
  Nyckelord :Transportrelaterad; social; exkludering; transport; disadvantage; tillgänglighet; GIS; äldre; Transport-related; social; exclusion; transport; disadvantage; accessibility; GIS; elderly;

  Sammanfattning : Gothenburg, Sweden, is a city in which major urban development projects aim to make the city an accessible place for everybody, independent of individual abilities. When people want to participate in activities, but lack normal opportunities to do so, they are exposed to social exclusion. LÄS MER

 4. 4. Past and present physical activity are independently associated to physical function in elderly women

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Simon Holstensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : INTRODUCTION: Physical function is an important predictor for health and all-cause mortality. Physical function is also known to decline as part of the aging process and may eventually lead to loss of independency. Both present and past physical activity (PA) habits as well as sedentary behavior are associated to physical function in elderly. LÄS MER

 5. 5. En annan syn på livet : Äldres upplevelse av att leva med grav synnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rose-Marie Demker; Ida Sterki Evergren; [2018]
  Nyckelord :Elderly; experience; personcentered care; vision loss; Personcentrerad vård; synnedsättning; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Att som äldre drabbas av grav synnedsättning påverkar livet på olika sätt och för ögonsjuksköterskan blir det viktigt att förstå dessa patienters upplevelser. Syftet var att undersöka äldres upplevelser av att drabba av åldersrelaterade ögonsjukdomar som ger en kraftigt nedsatt syn. LÄS MER