Sökning: "independent forest certification"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden independent forest certification.

 1. 1. Location decisions regarding forest plantations in Brazil : Which aspects are important to actors in the Brazilian tree industry?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Nilsson Lannerstedt; [2020]
  Nyckelord :Eucalyptus; sustainable development; land use; decision-making; policy; legislation; independent forest certification; economic sustainability; environmental sustainability; social sustainability;

  Sammanfattning : Brazilian productive forest plantations and sustainability is a continuous subject of debate, since such forest plantations constitute an increasing proportion of the Brazilian forest cover, and because of documented instances where some establishments have resulted in negative impacts on local ecosystems and communities. Meanwhile, balancing economic, environmental and social sustainability is becoming an important concern in industrial decision-making given the increasing importance of the global sustainability goals. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetskommunikation : hur marknadsförs värdet av hållbarhet?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Cristopher Johansson; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; kvalitativ metod; marknadsföring; skogsägarförening; strategi;

  Sammanfattning : I takt med ökande medvetenhet om hållbarhetsfrågor och en allt snabbare informationsspridning bland konsumenter ökar marknadens krav på att företag ska arbeta med hållbarhet. Av världens 100 största ekonomiska organisationer (2017) består 69st av företag och endast 31 av länder. LÄS MER

 3. 3. The Swedish fuel pellets industry : production, market and standardization

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Jonas Höglund; [2008]
  Nyckelord :bioenergy strategy; biofuels standardization; pellets; energy market; heat sector;

  Sammanfattning : The production and demand for wood-based fuel pellets has increased considerably both in Sweden and internationally the recent years. Today Sweden is one of the leading nations when it comes to production and use of fuel pellets. Despite the favorable development great challenges wait. LÄS MER

 4. 4. Implementering av FSC-certifiering av mindre enskilda markägares skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Karin Tormalm; [1996]
  Nyckelord :certification;

  Sammanfattning : Efterfrågan på miljövänligt producerade produkter har ökat allt mer under senar e år. Det har bl.a. lett till att system för miljömärkning och miljöstyrning av skogsbruk har utvecklats. LÄS MER