Sökning: "independent movement"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden independent movement.

 1. 1. Gemenskapen. Försoningsstrid i Borås frikyrka under 1970-talet

  Master-uppsats,

  Författare :Olof Yrlid; [2021-10-13]
  Nyckelord :Immanuelskyrkan; Borås; Gemenskapen; community; Mission Covenent church of Sweden; Victor Turner; Liminal community; revitalization movement; charismatic movement;

  Sammanfattning : This master is about a conflict that took place in the Mission Covenant Church of Sweden during the nineteen-seventies. In a church known as “Immanuelskyrkan”, located in the city of Borås, west of Sweden. The title in Swedish goes by the word “försoningsstrid” (battle of reconciliation), that word has a double meaning. LÄS MER

 2. 2. Katalonien – region, nation eller suverän stat? : En fallstudie över katalansk secession från Spanien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kristian Lönner; [2021]
  Nyckelord :Catalonia; independence; nationalism; self-determination; secession; Spain; sovereignty;

  Sammanfattning : In the Spanish region of Catalonia, the overriding political issue during more than adecade has been the conflict concerning the region’s aspirations for independence. Inpolitical science research, the withdrawal of a region from a state is called secession. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av en modulär barstomme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Viktor Andersson; William Abdul-Rahman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Widab är ett företag som är verksamma i Hjo, med delar av sälj och projektorganisationen i Stockholm. De erbjuder kompletta tjänster, service och produkter inom storkök för restauranger, pubar och hotell. Uppdraget innefattar att ta fram en modulär barstomme åt Widab, som de har som ambition att etablera i sitt sortiment. LÄS MER

 4. 4. Biologi i skogsmiljö : En enkätstudie om hur förskolor med varierande tillgänglighet till skogsmiljö använder sig av denna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Elin Frykman; [2021]
  Nyckelord :Biology; education; forest environment; nature; preschool; Biologi; förskola; natur; skogsmiljö; undervisning;

  Sammanfattning : This study investigates how preschools with different accessibility to forestenvironment use it while teaching biology. Questions like what and how preschool teachers educate has been explored as well as which possibilities andobstacles they perceive by using the forest as a learning environment. LÄS MER

 5. 5. “NONVIOLENCE IS FINE AS LONG AS IT WORKS” : A study of the relationship between civil society and processes of radicalization

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :André Liivakant; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The radicalization literature within the field of social movement research which studies the phenomenon of primarily nonviolent protests becoming primarily violent has mapped a variety of mechanisms that drive or underlie the radicalization of nonviolent resistance. To date, little attention has however been directed at the potential role of civil society influencing the trajectories of protests. LÄS MER