Sökning: "independent t-test"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden independent t-test.

 1. 1. Vad motiverar generation X och Y på arbetet? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Magnusson; Vendela Vestergren; [2019]
  Nyckelord :work motivation; generation X; generation Y; gender; education level; work position; arbetsmotivation; generation X; generation Y; kön; utbildningsnivå; arbetsposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12. LÄS MER

 2. 2. CSR determinants of consumers' purchase of organic food : A cross-cultural comparison between China and Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mohamad Khair Jandali Rifai; Yong Wang; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Organic food; Attitude; Purchase; Individualism;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe the determinants of corporate social responsibility (CSR) that are: community support, diversity, employee support, environment, overseas operations, and product, on consumers’attitude towards purchasing of Organic food brands with Individualism as a moderator. It obtains a quantitative method by the deductive approach. LÄS MER

 3. 3. Vilka når elitfotboll? : En undersökning om elevers väg till elitlagen genom NIU-fotboll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Schyberg; Christian Lanzenberg; [2019]
  Nyckelord :NIU-fotboll; elitfotboll; kvantitativ; fotbollsutbildning; fotbollsgymnasium;

  Sammanfattning : Abstract  Within the Swedish upper secondary school there are special sports courses with the aim of giving the students an opportunity to combine studies and their specific sports. In this essay, the outcome of a NIU football secondary school education and the ability of the schools to educate elite players is studied. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress och copingstrategier bland yrkesverksamma konsulter : en kvantitativ enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Hardarsson; Philip Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; copingstrategier; konsult; ålder; kön; arbetslivserfarenhet; krav; kontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka huruvida arbetsrelaterad stress samt copingstrategier skiljer sig åt med avseende på individuella faktorer som kön, ålder och arbetslivserfarenhet bland yrkesverksamma konsulter. Totalt bestod urvalet för studien av 110 undersökningsdeltagare (41 kvinnor och 69 män), vilka valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval. LÄS MER

 5. 5. Extraktionsfrekvens efter rotfyllning hos medelålders kvinnor utifrån sociodemografi

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Jessica Ralvert; Johanna Spurny; [2019]
  Nyckelord :endodonti; rotfyllning; sociodemografi; kvinnor; tooth extraction; endodontology; root filling; sociodemography; women;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera om demografi påverkar frekvensen av extraktion efter rotfyllning hos kvinnor i åldern 45-54 år. En retrospektiv kohortstudie utfördes genom att analysera registrerade rotfyllningar i Sverige under 2009 och efterföljande extraktioner under de följande fem åren. LÄS MER