Sökning: "index understanding"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden index understanding.

 1. 1. Skildring av villkoren i förorten : En kvalitativ textanalys av svenska raptexter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Caroline Limoni; [2023]
  Nyckelord :Rap lyrics; text analysis; Swedish rap; solidarity; suburb; masculinity;

  Sammanfattning : This essay is about a community that is constructed in rap lyrics and how their existence is depicted in relation to the conditions they live with. The purpose of the study is to gain an increased understanding of how the conditions in the suburbs are portrayed in contemporary Swedish rap lyrics from the years 2015-2022. LÄS MER

 2. 2. The relationship between the three dimensions of sustainable development

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Muhammad Nabeel Numan; [2022]
  Nyckelord :Sustainable development; Human development; Human development index; Ecological footprint; Economic complexity; Economic complexity index; Environmental Kuznets curve; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sustainable development is a widely discussed concept, and it is needed because the world is facing a massive global challenge of climate change. Sustainable development is envisioned as an all-inclusive concept of three dimensions; environment, economy, and society. However, there are trade-offs between these three dimensions. LÄS MER

 3. 3. Predicting the outcome of IVF treatments using forward selection regression and linear discriminant analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Agnes Ekman; Linnéa Fahlberg; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : As more and more In Vitro Fertilizaiton (IVF) treatments are performed each year, there is a need to better predict the outcomes of different stages of the treatment and hence get a better understanding of which hormonal and physical parameters affect the treatment outcome and in what way. In this study, the effect of interaction between baseline AMH (anti-mullerian hormone) and DFI (DNA fragmentation index) on the chance of obtaining at least one good quality embryo was investigated, but no significance was found. LÄS MER

 4. 4. Är det lönsamt att följa aktieanalytikers rekommendationer på kort sikt? : En studie på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Love Dahlblom Sundin; Emil Nordin; [2022]
  Nyckelord :Stock recommendation; Buy recommendation; Sell recommendation; Short term; Stock analysis; Aktierekommendation; Köprekommendation; Säljrekommendation; Kort sikt; Aktieanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har analyserat den kortsiktiga lönsamheten på aktierekommendationer mellan åren 2019 till och med första halvåret 2021. Syftet med studien var att jämföra kursutvecklingen på aktierekommendationer jämfört med indexet OMXSPI på kort sikt. LÄS MER

 5. 5. Arbetstrivsel hos vårdpersonal : En kvantitativ studie om huruvida socialt stöd, autonomi och månadslön har ett samband med arbetstrivsel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Evelin Skoglund Gutierrez; Louisa Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Job satisfaction; Social support; Autonomy; Salary; Healthcare staff; Arbetstrivsel; Socialt stöd; Autonomi; Lön; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Att undersöka arbetstrivsel är betydelsefullt för att bättre förstå det personliga välbefinnandet och för att hjälpa organisationer att fungera på bästa möjliga sätt. Syftet med vår studie var att undersöka om socialt stöd, autonomi samt månadslön predicerar arbetstrivsel hos vårdpersonal. LÄS MER