Sökning: "indexering"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet indexering.

 1. 1. LibraryThing for Libraries : Vilken inverkan har urval och mängdbegränsning på taggmolnen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sandra Johansson; [2018]
  Nyckelord :Taggar; taggning; taggmoln; folksonomi; indexering; LibraryThing; bibliotek 2.0; OPAC;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to study and analyze the impact of LibraryThing's tagmoderation process and tag cloud limits in the library catalog, and assess the differencesbetween tags on their web page and tags in “LibraryThing for Libraries”.Communication with personnel on LibraryThing regarding their moderation processwas established, and the results were then compared with the collected data in thisstudy. LÄS MER

 2. 2. Indexing file metadata using a distributed search engine for searching files on a public cloud storage

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Habtu; [2018]
  Nyckelord :public cloud; distributed search engine; metadata indexing; scalability; publika moln; distribuerad sökmotor; metadata indexering; skalbarhet;

  Sammanfattning : Visma Labs AB or Visma wanted to conduct experiments to see if file metadata could be indexed for searching files on a public cloud storage. Given that storing files in a public cloud storage is cheaper than the current storage solution, the implementation could save Visma money otherwise spent on expensive storage costs. LÄS MER

 3. 3. Handling Big Data using a Distributed Search Engine : Preparing Log Data for On-Demand Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Niklas Ekman; [2017]
  Nyckelord :Big Data; Distributed System; Search Engine; Stordata; Distribuerat system; Sökmotor;

  Sammanfattning : Big data are datasets that is very large and computational complex. With an increasing volume of data the time a trivial processing task can be challenging. Companies collects data at a fast rate but knowing what to do with the data can be hard. A search engine is a system that indexes data making it efficiently queryable by users. LÄS MER

 4. 4. Smart Beta : en studie om hur smart beta strategier presterar på den svenska börsen 

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Patrik Mårtensson; Henrik Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Smart Beta; fundamental indexation; active and passive fund management; OMXS30; alternative indexation; Smart beta; fundamental indexering; aktiv och passiv förvaltning; OMXS30; alternativ indexering;

  Sammanfattning : Den ständigt pågående debatten om aktiv respektive passiv förvaltning av fonder tycks aldrig upphöra. Det finns för- och nackdelar inom respektive kategori och vetenskapliga teorier kan argumentera för båda sätten. Men den senaste tiden har ett nytt förvaltningssätt introducerats, smart beta. LÄS MER

 5. 5. Censur på Internet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alex Hoeing; Viktor Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Censur; Google; Filterbubblor; Datavisualisering; Adwords;

  Sammanfattning : Genom detta kandidatarbete undersöker och prövar vi hur censur påverkar informationsspridning på internet, genom vår prövning undersöker vi om Googles indexering kan ha en censurerande effekt på användaren, detta i form av en filterbubbla. Med hjälp av kvalitativa tolkningar vill pröva om och hur stor påverkan Googles indexering har på användaren, som stöd för vår kvalitativa undersökning har vi Handbok i Kvalitativ Analys skriven av Andreas Fejes & Robert Thornberg samt 101 Design Methods skriven av Vijay Kumar. LÄS MER