Sökning: "indexering"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet indexering.

 1. 1. Databasoptimering för användning med Power BI : Hur indexering och kompression kan förbättra prestanda vid datahämtning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Anton Lundström; [2020]
  Nyckelord :Power BI; Index; Compression; Relational Databases; Microsoft SQL Server; Power BI; Index; Kompression; Relationsdatabaser; Microsoft SQL Server;

  Sammanfattning : I mätrummet på Sandvik Coromant finns en lösning för att visualisera maskinhälsa, mäthistorik och servicetider för olika mätinstrument. Lösningen för datavisualiseringen nyttjar verktyget Power BI och är kopplad till Excelfiler. När data väl hämtats in görs en rad modifieringar på tabellerna för att få fram visualiserbar data. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av kommunal exploateringsverksamhet genom blockchainteknik

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Abrahmsén; Clas Westerberg; [2020]
  Nyckelord :Real estate development; blockchain; cooperation transparency; traceability; Exploatering; blockkedja; samverkan; transparens; spårbarhet;

  Sammanfattning : Den kommunala exploateringsverksamheten driver en suboptimerad hantering av dataoch information, vilket leder till ineffektiva exploateringsprocesser. Vid genomgång avrevisionsrapporter från kommunal exploateringsverksamhet framgår brister hänförligatill data- och informationshantering. LÄS MER

 3. 3. Hudi on Hops : Incremental Processing and Fast Data Ingestion for Hops

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Netsanet Gebretsadkan Kidane; [2019]
  Nyckelord :Hudi; Hadoop; Hops; Upsert; SQL; Spark; Kafka; Hudi; Hadoop; Hops; Upsert; SQL; Spark; Kafka;

  Sammanfattning : In the era of big data, data is flooding from numerous data sources and many companies have been utilizing different types of tools to load and process data from various sources in a data lake. The major challenges where different companies are facing these days are how to update data into an existing dataset without having to read the entire dataset and overwriting it to accommodate the changes which have a negative impact on the performance. LÄS MER

 4. 4. "Ska sökmotorn verkligen vara den viktigaste besökaren?" : En kvalitativ intervjustudie om företags syn på samspelet mellan sökmotoroptimering och användbarhet på webbsidor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Sara Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Search engine optimization; usability; interplay; interaction; web development; Sökmotoroptimering; användbarhet; samspel; interaktion; webbutveckling;

  Sammanfattning : Det stora utbudet av webbsidor på internet har resulterat i ett ökat användande av sökmotorer för att hitta information. Sökmotorer tillåter internetanvändare att snabbt söka, selektera och finna svar på sina frågor. LÄS MER

 5. 5. LibraryThing for Libraries : Vilken inverkan har urval och mängdbegränsning på taggmolnen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sandra Johansson; [2018]
  Nyckelord :Taggar; taggning; taggmoln; folksonomi; indexering; LibraryThing; bibliotek 2.0; OPAC;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to study and analyze the impact of LibraryThing's tagmoderation process and tag cloud limits in the library catalog, and assess the differencesbetween tags on their web page and tags in “LibraryThing for Libraries”.Communication with personnel on LibraryThing regarding their moderation processwas established, and the results were then compared with the collected data in thisstudy. LÄS MER