Sökning: "indiciebevisning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet indiciebevisning.

 1. 1. I målet fanns inga direkta bevis utan bara indicier - En bevisteoretisk studie av indiciebevisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sebastian Noculak Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Indiciebevisning; indirekt bevisning; struktural bevisning; bevisvärdering; beviskrav; circumstantial evidence; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En väl utförd bevisvärdering och ett högt ställt beviskrav är centralt för den enskildes rättssäkerhet. Examensuppsatsens främsta syfte är att utreda hur granskningen företas av indiciebevisning i förhållande till beviskravet och bevisvärderingen i brottmål. Syftet är uppbyggt kring tre grundpelare. LÄS MER

 2. 2. Indicier utom rimligt tvivel? En utredning av indiciebevisning i förhållande till beviskravet utom rimligt tvivel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Straube; [2014]
  Nyckelord :Processrätt; indicier; utom rimligt tvivel; beviskrav; bevisning; mord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen Indicier utom rimligt tvivel?s främsta syfte är att utreda indicier i förhållandet till beviskravet utom rimligt tvivel. Syftet uppfylls genom att med ett rättssäkerhetsperspektiv studera rättstillämparens syn på indiciebevisning, och därigenom utröna dess styrkor och svagheter. LÄS MER

 3. 3. Att lägga ett pussel - om bevisningen i indiciemål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Carlquist; [2012]
  Nyckelord :indiciemål; bevisning; indiciebevisning; beviskrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay the judgements of the courts of law regarding circumstantial evidence, both in cases of convictions and in verdicts of acquittal, are analysed. The purpose of this thesis is to investigate and elucidate the strength of circumstantial evidence in relation to the requirement of beyond reasonable doubt. LÄS MER