Sökning: "indien imperialism"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden indien imperialism.

 1. 1. Den brittiska konstruktionen av Hijras - En studie om genusföreställningar i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mariam Mobiny; [2019]
  Nyckelord :Hijras; Indien; genus; maskulinitet; femininitet; Storbritannien; 1800-talet; History and Archaeology;

  Sammanfattning : År 2014 beslöt högsta domstolen i Indien för att juridiskt erkänna och införa ett tredje kön, ofta kallat för hijras. Fyra år senare avkriminaliserades även homosexualitet i landet, något som tidigare kunde ge fängelsestraff. LÄS MER

 2. 2. Kulturell globalisering i tidningsbranschen : En studie om visuell design på kvinnomagasins omslag i olika kulturer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Zara Syversen; Emma Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Culture; Globalization; Cultural Imperialism; Cultural flow and network model; Homogenization of culture; Hybridization of culture; Women s Magazine; magazine industry; Kultur; Globalisering; Kulturimperialism; Kulturella flödes- och nätverksmodellen; Homogenisering av kultur; Hybridisering av kultur; Kvinnomagasin; Tidningsbranschen;

  Sammanfattning : Vilken roll har den kulturella globaliseringen på visuell design i tidningsbranschen? Medier är i konstant rörelse och världen har blivit ett öppet kulturellt utrymme där olika kulturer kan förmedlas via medier. Företag globaliserar sin verksamhet vilket gör att kulturella produkter som Coca-Cola och Nikeär välkända runt om i världen. LÄS MER

 3. 3. Identitetskänsla : indianer, européer och kulturkrockar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Jenny Olofsson; [2002]
  Nyckelord :kulturmöte; religionsmöte; identitet; indianer; cherokee; naturfolksreligioner; traditionell religion; ursprungsbefolkning; imperialism; kolonialism;

  Sammanfattning : När Columbus klev iland på den kontinent som han trodde var landet Indien, så anade han nog inte vad som komma skulle. Européerna strömmade till detta nya land och till vad de tyckte var en nystart. Vad de däremot inte tänkte på var att det folk som redan bodde där borde ha haft rätt att stanna där de var. LÄS MER