Sökning: "indien jämställdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden indien jämställdhet.

 1. 1. Var har de gömt de indiska kvinnorna? : En analys av svenska och indiska läromedel ur ett genuspersperktiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Gender; India; schoolbooks; gender equality; Genus; Indien; läromedel; jämställdhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how the male and female gender are portrayed in the schoolbooks that the pupils daily meet in the Swedish and Indian school. The gender regime is what we find as a normal behavior for the two binary genders, meaning how we want them and how we expect them to be. LÄS MER

 2. 2. TO EMPOWER OR TO STOP STIGMATISATION? - THE WORK OF THE SHAKTHIDHAMA WOMEN’S REHABILITATION AND DEVELOPMENT CENTER WITHIN INDIAN SOCIETY

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Klara Levin; [2019]
  Nyckelord :Empowerment; Gender equality; India; Karnataka; Shakthidhama; Social work; Stigmatisation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur pass stor inverkan socialt arbete för empowerment kan ha för individers livsvillkor, om dessa individer samtidigt utsätts för stigmatisering. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur och i vilken utsträckning de verksamma på Shakthidhama women’s rehabilitation and development center finner det möjligt att förverkliga deras vision att stödja utsatta kvinnor att återfå sin ”dignitet och jämställdhet i samhället”. LÄS MER

 3. 3. Indian male voices on gender equality and sexual violence : a qualitative study

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Hanna Alexandersson; [2013]
  Nyckelord :gender equality; sexual violence; masculinity; India; jämställdhet; maskulinitet; sexuellt våld; Indien;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to explore the status of gender equality and to provide background to the extensive sexual violence in India from the male perspective through the eyes of seven Gujarati men. The brutal rape of a young student, by whole world known as Nirbayha in December 2012 in the Indian capital, was the tragic event that started a mass reaction in India against the extensive sexual violence and has put the whole worlds light on the unequal conditions of men and women in the country. LÄS MER

 4. 4. Jämställdhet i Indien - En kvalitativ studie om kvinnors syn på sin sociala situation i det indiska samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Lindholm; Maria Johansson; [2012]
  Nyckelord :gender role; equality; India; culture; women; könsroll; jämställdhet; Indien; kultur; kvinnor; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how some women view their gender role in the contemporary Indian society, and also how they relate to gender equality in a community where men are given social preferences. We have done a qualitative study based on observations and seven interviews with women from urban and rural areas in Bangalore, India. LÄS MER

 5. 5. Från policy till praktik : En kvalitativ studie om implementationen av Sidas genuspolicy hos biståndsmottagande organisationer i Indien

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Niklas Blockert; Katarina Puhm; [2010]
  Nyckelord :NGO; Sida; Internationellt utvecklingsarbete; Nyinstitutionell teori; Organisationsteori; Jämställdhet; Genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER