Sökning: "indien sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden indien sjukvård.

 1. 1. INTERPERSONAL COMMUNICATION AS EXPERIENCED BY NURSES WORKING IN CULTURALLY DIVERSE INDIAN HOSPITALS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Agnes Nilsson; Risa Larsen; [2018]
  Nyckelord :Communication; Cultural Competence; Interpreters; Language barriers; Nursing; Quality of care; Transcultural nursing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att skapa djupare förståelse kring sjuksköterskors upplevelse av mellanmänsklig kommunikation med patienter med annan kulturell bakgrund. Bakgrund: Kommunikation spelar en viktig roll i kulturen och är en stor del av relationen mellan individer. LÄS MER

 2. 2. Gender is not what you see : Transgender people's experiences of identity, health and well-being- An interview study

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Mood; Emma Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Transgender; Health; Identity; Empathy; Treatment; Well-being; Ethical issues; Transperson; Hälsa; Identitet; Empati; Bemötande; Välmående; Etiska problem;

  Sammanfattning : Background: In India transgender people have a legacy of representation and acceptance dating back thousands of years within the Hindu religion. However, studies show that transgender people in today’s indian society experience lack of social rights and are discriminated towards when it comes to employment, housing and healthcare. LÄS MER

 3. 3. Rabies, dogs and education : A cross-sectional study on the knowledge, attitude and practice in school children in Tamil Nadu

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sabine Osmar-Vitalich; [2014]
  Nyckelord :rabies; dogs; attitude and practice; Tamil Nadu; education;

  Sammanfattning : Although known and feared for thousands of years, rabies remains a real and present threat to thousands of people, especially in low- and middle income countries. In India, rabies is an endemic disease, causing human deaths every year. The primary mode of transmission is through the bite of an infected dog. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av en grupp sjuksköterskor och undersköterskors kunskap om handhygien vid hälso- och sjukvård i Indien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fanny Wretling; Natalie Jidarv; [2014]
  Nyckelord :Handhygien; Kunskap; Sjuksköterska; Undersköterska; Indien; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) drabbar många patienter, det innebär stora kostnader och mycket lidande för patient och närstående. Det finns inte mycket tillgänglig information om hur vårdpersonal hanterar handhygien i Indien. LÄS MER

 5. 5. Nurses' experiences of impacting factors on hygiene practice and infection control in a rural hospital in India  – an interview study

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Walfridsson; Therese Browall; [2014]
  Nyckelord :Health care acquired infections; Infection Control; Hygiene Practice; Nurses’ experiences; Health care in India; Vårdrelaterade infektioner; Infektionskontroll; Vårdhygien; Sjuksköterskors erfarenheter; Sjukvård i Indien;

  Sammanfattning : Introduction - Health care acquired infections (HCAI) are a common complication that affects hospital treated patients. Basic hygiene practice is the most important to prevent HCAI. The occurrence of HCAI is a big problem in India, mostly because of a low compliance to hygiene practice. LÄS MER