Sökning: "indiepop"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet indiepop.

 1. 1. “Det har blivit svårt att älska,när all kärlek lett till besvikelse” : – En studie om kärlek och genusrepresentation i HåkanHellströms och Veronica Maggios låttexter.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Isak Lysfoss Gunnerfeldt; [2015]
  Nyckelord :Gender; sexuality; love; discourse; Hellström; Maggio; indie pop; indie; lyrics; Genus; sexualitet; kärlek; diskurs; Hellström; Maggio; indiepop; indie; låttext; låt text; sångtext.;

  Sammanfattning : This is an essay about love and gender representation in Håkan Hellström’s and Veronica Maggio’s lyrics. The purpose of this essay is to investigate how lyrics of indie-pop music represent gender, sexuality and love. The lyrics used is from love songs performed by Håkan Hellström and Veronica Maggio. LÄS MER

 2. 2. Från Coltrane till Coldplay

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jenny Gustafsson; [2014-08-05]
  Nyckelord :utveckling; acceptans; genrer; komponera; producera; musikaliskt uttryck; jazz; pop;

  Sammanfattning : Jag har under de senaste åren genomgått ett rätt så markant musikaliskt fokusskifte, från en mer improvisationsbaserad jazztradition till egenkomponerad elektrobaserad indiepop. I höstas tog jag ett beslut att använda mitt sista år på Högskolan för Scen och Musik till att verkligen fokusera på att komponera, producera och utforska min egen musik. LÄS MER