Sökning: "indikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 970 uppsatser innehållade ordet indikationer.

 1. 1. RIDTERAPI Förväntningar, upplevelser och upplevda effekter hos personer med neurologisk skada/sjukdom inskrivna på SU/Högsbo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ellen Hallenberg; Rebecka Svensson; [2018-05-30]
  Nyckelord :Hippotherapy; neurologic; injury; disease; survey;

  Sammanfattning : Bakgrund Ridterapi har använts som rehabiliteringsmetod i Sverige sedan slutet av 1950-talet. Insatsen omfattar stimulans och träning inom flertalet områden och lämpar sig för många grupper, såsom inom neurologi. Studier visar att ridterapi har en positiv effekt på fysiska och kognitiva aspekter. LÄS MER

 2. 2. Nya partifamiljers effekt på valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lowe Forsman; [2018-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stark polarisering mellan vänster och höger längs den klassiska endimensionella ekonomiskpolitiska konfliktlinjen inom partisystem, är ett av alla de fenomen som gör att väljare upplever val som mer betydelsefulla och som i forskningen har en väldokumenterad positiv effekt valdeltagande. Denna studie tar sig an en mer underforskad fråga, nämligen huruvida parlamentsinträdet av nya partier från alternativa partifamiljer, som varken är vänster eller höger, kan bidra till höjt valdeltagande. LÄS MER

 3. 3. Normharmoniseringens inverkan på de finansiella marknaderna : En studie av informationsgivningsregleringen ur ett effektivitetsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Andrea Österlind; [2018]
  Nyckelord :Finansiell marknad; EU; PRIIPs-förorningen;

  Sammanfattning : De finansiella marknaderna i EU präglas i allt större mån av en extensiv lagstiftningsharmonisering vilken är en åtgärd för att uppnå en effektiv inre marknad. Till stor del består lagstiftningen av informationsgivningskrav. LÄS MER

 4. 4. Marknadens reaktion på negativa vinstvarningar - En eventstudie på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Ytterberg; Julius Naski; [2018]
  Nyckelord :Vinstvarning; Avvikelseavkastning; Eventstudie; Stockholmsbörsen; Informationsläckage; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : När ett bolags resultat eller finansiella ställning signifikant avviker från vad som kan förväntas från bolagets tidigare kommunicerade information, föreligger en skyldighet att utfärda en vinstvarning. Tidigare forskning finner bevis för att vinstvarningar resulterar i en negativ reaktion i aktiepriset vid utfärdandet av en vinstvarning. LÄS MER

 5. 5. ”Att leva med heder” : Hur socialförvaltningen, skolan och polisen arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholms län.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Bicen Sevilay; [2018]
  Nyckelord :Heder; kön; kultur; socialförvaltningen; hedersrelaterat våld och förtryck;

  Sammanfattning : Sverige är ett heterogent land med många olika kulturella influenser från andra länder, vilket medför krav på förståelse för andra traditioner, värderingar och normer. Det övergripande syftet med studien är att undersöka och belysa olika hedersnormer, vilka som berörs och hur socialförvaltningen, polisen och skolan i Stockholms län arbetar med de här frågorna idag. LÄS MER