Sökning: "indirect violence"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden indirect violence.

 1. 1. Covid-19 – ett ingenmansland för förskolebarn i utsatthet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Frida Andersson; Hannah Svanteman; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; absent preschool children; notification obligation; report of concern; social services; Covid-19; frånvarande förskolebarn; anmälningsplikt; orosanmälan; socialtjänst;

  Sammanfattning : Forskning visar att risken för våld och utsatthet i hemmet för barn ökar som en konsekvens av ”nedstängningar” under våren 2020 i samband med covid-19. Personal vid förskola och socialtjänst mister insyn i förskolebarns liv när vårdnadshavare håller barn hemma. LÄS MER

 2. 2. A Well Oiled Machine? Linkages between youth violence, motivations, and oil rentierism in Nigeria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sofia Clash; [2021]
  Nyckelord :Oil rentierism; violent conflict; youth; youth bulge; need; greed; grievance; resources; terrorism; Boko Haram; Nigeria; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is presented as an analytical synthesis of theoretical and case specific literature and statistics discussing youth bulge theory and its connections to oil rentierism in the case of two regions in Nigeria. The main method used for analysis was a combination of content and deductive thematic analysis of primary and secondary sources. LÄS MER

 3. 3. A global analysis on impact of conflicts on long-term greening trends

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Mathias Welp; [2020]
  Nyckelord :NDVI; Conflicts; UCDP; GIMMS; Google Earth Engine; Physical Geography; Ecosystem Science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Armed conflicts were and are still shaping the global terrestrial land surface and can have severe direct and indirect impacts on societies, economies and the environment. This study attempts to assess the impact of armed conflicts on vegetation on global and regional scale. LÄS MER

 4. 4. Kan FN:s stabiliserande insats i Mali beskrivas som en COIN-operation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Bjälldal; [2020]
  Nyckelord :MINUSMA; Mali; UN; COIN; David Kilcullen;

  Sammanfattning : The UN Security Council established on the 25th of April, 2013; The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) to support political processes in that country and carry out a number of security-related tasks. The mission was authorized a strong mandate by the Security Council to carry out its tasks and to protects its mandate. LÄS MER

 5. 5. Reformation av utsatta områden : Brottsprevention & trygghet genom utformning.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Tor Stening; Anton Dunåker; [2020]
  Nyckelord :CPTED; Exposed areas; Crime prevention; Natural access control; Natural surveillance; Territorial reinforcement.; CPTED; Utsatta områden; Brottsprevention; Naturlig åtkomstkontroll; Naturlig övervakning; Territorial förstärkning.;

  Sammanfattning : Purpose: This study is based on one of 60 residential areas in Sweden which is evaluated to have low socio-economic status and where criminals have an impact on the society. Råslätt in Jönköping is referred as an exposed area and this studys aim is to identify, analyze and assist Vätterhem with guidance concerning crime prevention and providing safe design in urban space. LÄS MER