Sökning: "indirekt omkostnad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden indirekt omkostnad.

 1. 1. Avdragsrätten för sponsring vid PR- och marknadsföringsutgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ante Ingesson; Christian Thoor; [2014]
  Nyckelord :avdragsrätt; skattemässigt avdrag; avdragsgill; sponsring; reklam; gåva; marknadsföring; exponering; marknadsföringsutgifter; varumärke; goodwill; direkt motprestation; indirekt omkostnad; motprestation; christian thoor; ante ingesson; stockholms opera; procordia; STCC; falcon; idrottsponsring; kultursponsring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Given, och Eder skall bliva givet Avdragsrätt för sponsring med särskild fokus på kultursponsring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anne-Sofie Martinsson; Ulrika Mårtensson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har undersökt företagssponsring och hur Skatteverket och domstolarna bedömer avdragsrätten för denna. Med företagssponsring menas att ett företag ger ett ekonomiskt bidrag för att kunna dra nytta av bidragstagarens goda namn i sin egen marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. Sponsring : Avdragsproblematiken

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Philip Sandahl; [2007]
  Nyckelord :Företagsbeskattning; sponsring; avdragsrätt;

  Sammanfattning : Sponsring är ett relativt nytt sätt för marknadsföring som genom åren har blivit allt vanligare för företag att använda sig av. Idag är det ett av de mest använda marknadsföringsinstrumenten. LÄS MER