Sökning: "indirekt våld"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden indirekt våld.

 1. 1. Det statslösa folket : Rohingyerna-konflikten i Myanmar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Thika Al Obaidi; [2020]
  Nyckelord :Rohingya; konflikt; Myanmar; etnisk rensning; maktförhållanden; minoritet; diskriminering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka de bakomliggande faktorerna till konflikten mellan folkgruppen rohingya och majoritetsbefolkningen i Myanmar. Vidare har syftet även varit att undersöka maktrelationerna i landet och hur de har påverkat den så kallade decimeringen mot rohingya. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om skyddade boendens förutsättningar att stödja barn som upplevt våld mot mamma

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Maja Engqvist; [2020]
  Nyckelord :Barn som upplever våld; Anställda; Skyddade boenden; Stöd;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka skyddade boendens förutsättningar att stödja barn som upplevt pappas våld mot mamma. Fem kvalitativa semistrukturerade intervjuer med anställda på fem olika skyddade boenden i Stockholmsområdet har genomförts i april 2017. LÄS MER

 3. 3. Det är ju ett brott! : En kvalitativ intervjustudie om att bemöta barriärer för att polisanmäla våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Sandra Hedenberg; Anna Qureshi; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner abuse; propensity to report; ideal victim; victim blaming; normalization process; Våld i nära relationer; anmälningsbenägenhet; ideala offer; victim blaming; normalisering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur intervjudeltagare verksamma inom för studien relevanta organisationer och myndigheter resonerade angående barriärer för polisanmälan som kvinnor kan uppleva vid våld i nära relation. Vidare var syftet att diskutera hur intervjudeltagarna såg på sin roll att öka anmälningsbenägenheten genom att underlätta för kvinnorna att överkomma dessa barriärer. LÄS MER

 4. 4. Våld och brott inför barn : En utvärdering av det föreslagna barnfridsbrottet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :William Berggren Sahlin; [2020]
  Nyckelord :barnfridsbrott; barnfridsbrottet; familjevåld; relationsvåld; kriminalisering; kriminalpolitik; SOU 2019:32;

  Sammanfattning : Uppsatsen utvärderar barnfridsbrottet som föreslås i SOU 2019:32. Barnfridsbrottet innebär en kriminalisering av beteendet att låta ett barn bevittna en brottslig gärning som kan skada barnets trygghet eller tillit till en närstående person. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ju mördarhysteri just nu” - En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Veronica Härebo; [2019]
  Nyckelord :True crime; kvinnligt intresse; mental förberedelse; the informationgap theory; morbid nyfikenhen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Veronica Härebo Titel: ”Det är ju mördarhysteri just nu” – En kvalitativ studie om kvinnors intresse för true crime Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Mimmi Barmark Sociologiska institutionen, vårterminen 2019 Intresset för true crime tycks vara väldigt stort just nu. Det finns mängder av dokumentärer, podcasts och filmer som tillhör genren true crime. LÄS MER