Sökning: "indirekta värden"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden indirekta värden.

 1. 1. Utvärdering av SLAM och indirekt georefering av punktmolnsdata : En jämförselse mellan de två laserskannrarna Leica Scanstation P40 och Leica RTC 360 3D.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Markus Mattsson; Rikard Eng; [2020]
  Nyckelord :Laser scanning; Static SLAM; Leica RTC 360; Leica P40; Laserskanning; Statisk SLAM; Leica RTC 360; Leica P40;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie där två olika Laserskannrar jämförs. Dessa skannrar skiljer sig då de använder två skilda metoder för punktmolnsregistrering. Dessa två metoder är: SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) -baserad punktmolnsregistrering och punktmolnsregistrering med den indirekta två-stegs-metoden. LÄS MER

 2. 2. DigiJag: A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the endusers’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. LÄS MER

 3. 3. DigiJag : A participatory design of an e-learning and social platform accessible to users with moderate intellectual disabilities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nikolaos Syropoulos; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Digital education provides lifelong learning opportunities and acquisition of new skills and the importance of developing flexible e-learning platforms, taking into account the end- users’ needs and experiences, is high. People with intellectual disabilities are the most likely group to encounter challenges related to school while they are underrepresented in studies in web accessibility and digital education. LÄS MER

 4. 4. Optimizing night cooling for two systems in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Uthålliga byggnadssystem

  Författare :David Wetterdal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Buildings in the commercial sector in Sweden accounts for around 12 % of the final energy consumption of the whole country. Utilizing energy efficient methods for heating, cooling and ventilation without compromising the indoor environment is therefore important. LÄS MER

 5. 5. Georeferering av ortofoto med UAV : En jämförelsestudie mellan direkt och indirekt georeferering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Joan Abdi; Johansson Joel; [2020]
  Nyckelord :Network Real Time Kinematic; UAV photogrammetry; accuracy assessment; georeferencing; DJI Phantom 4 RTK;

  Sammanfattning : UAV (Unmanned Aircraft Vehicle) har revolutiontionerat ortofotoframställningen med sitt bidrag till ökad säkerhet, lägre kostnader samt effektivare arbetsgång vid framställning av ortofoton. Den traditionella flygfotogrammetrin med flygplan och utplacering av flygsignaler har varit den givna metoden i många år. LÄS MER