Sökning: "indiska värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden indiska värderingar.

 1. 1. När viljan krockar med verkligheten – en litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter av arbete vid naturkatastrofer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nonne U.Miles; Jasmin X.Mattsson; [2016-01-28]
  Nyckelord :Naural disasters; Nurse s experience; Nurses evaluations;

  Sammanfattning : Introduktion: Annandag jul 2004 inträffade tsunamin som orsakades av en jordbävning i Indiska oceanen, och som skördade fler svenska liv än någon annan katastrof i svensk historia. Förenta nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) definierar en naturkatastrof som ett betydande sammanbrott, orsakat av ett naturligt riskfenomen som leder till så omfattande skador på människor, miljö, materiel och ekonomi att de överstiger de drabbades förmåga att klara situationen. LÄS MER

 2. 2. De jämställda expatsen : en analys av indiska medarbetares attityder och beteenden mot sina svenska kollegor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jenny Bredmar; Therese Savmyr; [2016]
  Nyckelord :Female expats; HCN; outgroup categorization; MNE; Kvinnliga expats; HCN; utgruppskategorisering; MNE;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte var att bygga vidare på tidigare forskning genom att undersöka och studera hur indiska värdlandsmedborgarna (dvs. Host Country Nationals (HCN)) ser på svenska manliga och kvinnliga expats och hur deras uppfattningar påverkar utgruppskategorisering. Detta gjordes genom att testa Varma et al. LÄS MER

 3. 3. How does a Government Lower Primary School in India work with mathematics? - A study on how the teachers’ mathematical beliefs affect the norms operating in the classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Petersson; Caroline Bäckström; [2014]
  Nyckelord :activity-based learning; manipulative materials; mathematics; mathematics laboratory; sociomathematical norms; teaching mathematics;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver hur en kommunal grundskola i sydvästra Indien undervisar matematik. Vår frågeställning var: Hur fungerar en indisk statlig grundskola arbetar med matematik? Vilka är lärarnas uppfattningar om skolans sätt att undervisa? För att ha möjlighet att fördjupa oss i frågorna undersökte vi även Hur lärarnas föreställningar om matematik påverkar normerna i klassrummet utifrån ramen av Yack och Cobbs normteori. LÄS MER

 4. 4. It was only a few years ago I learned the word for condom in Hindi - En

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stina Wiman; Matilda Almestad; Raghda Alidani; [2011-11-18]
  Nyckelord :Indien; könsskillnader; sexualundervisning; sexuell och reproduktiv hälsa; ;

  Sammanfattning : Vår studie baseras på en kvalitativ undersökning. Syftet är att ta reda på indiska ungdomarserfarenheter av sexuell och reproduktiv hälsa utifrån sexualundervisning som den indiskaicke-statliga organisationen (NGO) MAMTA implementerat. Detta då sexualundervisninginte är en del av utbildningsväsendet i Indien. LÄS MER

 5. 5. Ett rum mellan religion och ateism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Adnana Iljazovic; [2007]
  Nyckelord :dekonstruktion; Traité d athéologie; ateism; ateologi; teism; Michel Onfray; Handbok för ateister; hedonism; den postkristna eran; agnosticism; gud är död; teokrati; monoteism;

  Sammanfattning : Michel Onfray är idag den mest lästa och omdebatterade franske filosofen. Boken Handbok för ateister som utkom förra året har bara i Frankrike sålt i 200 000 exemplar och har hittills utkommit i 9 länder. LÄS MER