Sökning: "individens frihet"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden individens frihet.

 1. 1. Tiggeriförbud i Sverige: förenligt med individens frihet? En normativ givet att-analys av riksdagsdebatten om ett införande av ett nationellt tiggeriförbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cornelia Smedberg; [2020]
  Nyckelord :Nationellt tiggeriförbud; tiggare; normativ givet att-analys; individens frihet; deontologi; konsekvensialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2016, the Swedish government released a comprehensive report stating that since 2012, the presence of beggars had become a common sight in towns and cities throughout Sweden. Furthermore, most of the beggars came from Romania and Bulgaria, where they faced discrimination and had few opportunities to support themselves and their families Later, in 2018, the administrative court made a ruling which allowed the municipality of Vellinge to forbid the “passive collection of money” in certain geographical areas. LÄS MER

 2. 2. Fattiga länders potential till fattigdomsbekämpning : En studie om handelsintensitet, frihet, korruption och utbildning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Arvid Santesson; Martin Åhlander; [2020]
  Nyckelord :fattigdom;

  Sammanfattning : Finns det recept för hur fattiga länder kan ta sig ur fattigdom och börja konkurrera på den internationella marknaden? Befintlig forskning pekar åt olika håll. Kända handelsteorier hävdar att frihandel gynnar samtliga parter, men vissa teorier och modeller pekar snarare på att inhemsk industri bör skyddas i vissa regioner. LÄS MER

 3. 3. Att tillgodose individens behov : Socialsekreterares upplevelser av arbetet med individanpassade missbruksinsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :André Lindqvist; Freddy Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Socialtjänsten; missbruk; individanpassade insatser;

  Sammanfattning : Individanpassade insatser beskrivs i nationella riktlinjer och lagstiftning som vård och behandling som ska möta individens behov utifrån dennes problematik. Socialtjänstens arbete med att tillgodose behoven hos individer med missbruksproblem har kritiserats av Inspektionen för vård och omsorg som menar att det finns brister i socialtjänstens arbete med att individanpassa insatser. LÄS MER

 4. 4. Grundskolereformen: för traditionens, individens frihets eller samhällsutvecklingens skull?-   -En studie av Socialdemokraternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Högerpartiets syn på kunskap i riksdagsdebatten om grundskolereformen 1962

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erik Anfelt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När beslut om införandet av grundskolan skulle tas i riksdagen 1962 var en av de viktigaste frågorna som behandlades vilken kunskap som skulle prägla den nya skolan. Tidigare forskning visar att skolan ur olika perspektiv både i Sverige och andra länder präglas av en viss syn på kunskap och att de svenska partierna inte hade en samsyn på skolans kunskapsförmedlande uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Går maskinen sönder byter man ut delen. : En kvalitativ studie om bemanningsanställdas upplevelser av sin anställningsform.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Himberg; Rina Ålund; [2020]
  Nyckelord :prekariatet; bemanningsföretag; osäkra anställningar; existentialism; hermeneutik; globalisering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om bemanningsanställdas upplevelser av att arbeta inom bemanning. Detta fenomen är erhåller både sociologisk och samhällelig relevans arbete via bemanning blir allt vanligare på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER