Sökning: "individnivån"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet individnivån.

 1. 1. I denna matbutik håller vi avstånd till varandra : En studie om och isåfall hur covid-19 pandemin har påverkat föräldrars upplevelse av matbutiker

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alexander Sandström; Omar Azar; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; parents; experience; grocery stores; Covid-19 pandemi; föräldrar; upplevelse; matbutiker;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka om och isåfall hur upplevelsen av matbutiker har förändrats hos föräldrar under covid-19 pandemin. Studiens frågeställningar är följande Hur ser föräldrarnas upplevelse av matbutiker ut? Finns det processer som har förändrat upplevelsen för föräldrar till matbutiker och isåfall vilka? Studien har tagit utgångspunkt i teorierna den socio rumsliga dialektiker, individnivån av den sociala nivå indelningen i samhället och även den kulturgeografiska förklaringen till varför människor konsumerar. LÄS MER

 2. 2. In-situ-simulering inom akutsjukvård, patientsäkerhet och lärande : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanna Ingendoh Husevik; [2018]
  Nyckelord :In-situ-simulering; Akutsjukvård; Akutmottagning; Patientsäkerhet; Lärande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Mätningar och rapporter från IVO och Socialstyrelsen, om situationen på akutmottagningar runt om i landet, visar att akutsjukvården har många problem att jobba med inom patientsäkerhetsområdet. Kompetens, kompetensförsörjning och arbetsmiljö är en del av de problem som belyses i dessa utredningar och som behöver lyftas för att förbättra patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av elever, kvalitativ studie på tre olika skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Silva Riling; [2018]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Inkludering; Systemteori; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet är att bidra med kunskap om hur elever i behov av särskilt stöd inkluderas i den vanliga verksamheten tillsammans med andra elever. Genom observationerna i klassen kompletteras min syn på inkludering rent praktiskt. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter specialpedagogiska mål : - en undersökning om och hur specialpedagogiska mål definieras och formuleras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helene Rönnbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien handlar om specialpedagogiska mål, om de finns och i så fall hur de formuleras och vad de innefattar. Undersökningen granskar nio verksamhetsnära kommunala dokument från en svensk kommun och utgår från en definition av begreppet specialpedagogiska mål som har definierats genom enkätsvar från specialpedagoger och verksamhetsansvariga. LÄS MER

 5. 5. Dubbla kursplaner och inkludering : En kvalitativ intervjustudie av pedagogers erfarenheter av att skapa förutsättningar för lärande i grupper där elever läser utifrån olika läroplaner och kursplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hannah Nordén; Lena Olsson; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; integrering; värdegrund; intellektuell funktionsnedsättning; läroplaner;

  Sammanfattning : Elever som läser enligt särskolans läroplan (Skolverket, 2011b), kan få sin undervisning både i grundsärskolan där elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner och träningsskolans kursplaner finns, eller vara integrerade i grundskolan. Syftet med denna studie var att undersöka och ge exempel på vilka förutsättningar för lärande, möjligheter och utmaningar som fanns i lärmiljöer där elever läser efter olika kursplaner (heterogena grupper) och vilka möjligheter för inkludering detta kunde ge. LÄS MER