Sökning: "individual bilingualism"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden individual bilingualism.

 1. 1. Malta: A Functional Bilingual Society. An analysis of societal and individual bilingualism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Greta Daniela Moreno Thobo-Carlsen; [2019]
  Nyckelord :Malta; bilingualism; societal bilingualism; individual bilingualism; bilingual status.;

  Sammanfattning : With the rich history of territorial conquest on the island of Malta, each regime has left its mark on the small archipelago, especially with each linguistic conquest, a new language was formed, influenced and fortified to what we know now as Maltese. Within this thesis we will identify the factors of these regimes which have led Malta to become a bilingual nation. LÄS MER

 2. 2. The Goal of Literacy Teaching - to Complete School or to Make a Change? A Critical Analysis of Literacy Teaching in Multilingual Classrooms in South Africa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nicole Krstic; Nikki Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Access; bilingualism; critical literacy; design; diversity; education; English; language; literacy; literacy teaching; meaning-making; multilingualism; power; South Africa; teaching; engelska; flerspråkighet; kritisk litteracitet; kritiskt textarbete; läs- och skrivförmåga; läs- och skrivundervisning; makt; meningsskapande; mångfald; språk; språkundervisning; Sydafrika; tillgång; tvåspråkighet; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : This qualitative minor field study is conducted in a multilingual public secondary school in the Eastern Cape province of South Africa. The aim is to analyse the literacy teaching from a critical literacy point of view and to gain new perspectives on how to work with literacy in multilingual classrooms in Sweden. LÄS MER

 3. 3. LES CARACTERISTIQUES DE L’ALTERNANCE CODIQUE ET DE L’EMPRUNT CHEZ LES FRANÇAIS INSTALLÉS EN SUEDE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Véronique Saheb; [2017-08-02]
  Nyckelord :franska; Bilinguisme; plurilinguisme; code-switching; alternance codique; emprunt; français-suédois; Bilingualism; plurilingualism; French-Swedish;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to identify and measure the factors behind code-switching andborrowing. This study is based on 74 French nationals living in Sweden who participatedvoluntarily in a survey that was put online. LÄS MER

 4. 4. En indisk förskolas arbete med språk i en flerspråkig kontext : En fallstudie om arbetsmetoder för flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Paulina Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Multilingualism; bilingualism; language development; teaching methods; case study; India; preschool; Flerspråkighet; tvåspråkighet; språkutveckling; arbetsmetoder; fallstudie; Indien; förskola;

  Sammanfattning : This study examines how an educationalist at a preschool in India works with language development in a multilingual context. The purpose of this study is to provide knowledge about how teachers in preschools can work with language development in multilingual contexts. LÄS MER

 5. 5. Are you okey? : En essä om simultan flerspråkighet ur elevens och lärarens perspektiv på fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofia Grimm; [2017]
  Nyckelord :simultaneous multilingualism; simultaneous bilingualism; multilingualism; recreation center; language philosophy; bilingual; monolingual standard; linguistic research; school; Ludwig Wittgenstein; Simultan flerspråkighet; simultan tvåspråkighet; flerspråkighet; fritidshem; tvåspråkighet; språkfilosofi; enspråkig norm; skola; språkforskning; Ludwig Wittgenstein;

  Sammanfattning : Ämnet för denna vetenskapliga essän är simultan flerspråkighet, det vill säga individer som växer upp med två eller fler modersmål från födseln. Essän har sin utgångspunkt i en berättelse. Berättelsen gestaltar en svår situation från mitt arbete som fritidshemslärare där ett pedagogiskt dilemma uppstår. LÄS MER