Sökning: "individual creativity"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden individual creativity.

 1. 1. The relationship between innovation and creative climate: A quantitative study on the effects of creative climate dimensions on individual innovation behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giulia Ortisi; [2020-10-15]
  Nyckelord :innovation; innovation output; innovation performance; creativity; creative climate; innovation measurements; individual behaviour; individual innovation; individual creativity;

  Sammanfattning : The aim of the research is to define which type of statistical relationship exist between the independent variables of creative climate and the dependent variable of innovation output on the individual level, and therefore defined as individual innovation behaviors. The research is assessed through quantitative study and the tool chosen to collect the data is a survey, whose aim is to measure how companies manage creative climate within their organizations and which type con effects this has on the individuals’ innovation behaviors. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföra känslan : En undersökning om visuell attraktion vid marknadsföring för unga

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Marco Ivicic; Carl Daag; [2020]
  Nyckelord :Marketing; Distribution; Recruitment film; Ventilation; Context; Emotion; Marknadsföring; Distribution; Rekryteringsfilm; Ventilation; Kontext; Känsla;

  Sammanfattning : Marknadsföringens grund är spridning av information. Upplysning sker genom distribution till riktad intressegrupp som konsumerar marknadsföringens budskap. Marknadsföringen slår igenom om åskådaren köper budskapets känsla. Upplevelse av känslan utgår ifrån innehållets kontext som tilltalar individen emotionellt. LÄS MER

 3. 3. Marginal intelligence difference between handedness groups

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Callum Kynaston; [2020]
  Nyckelord :handedness; general intelligence; skrivande; formalia; exempeluppsats;

  Sammanfattning : Whether the hand you write with has any impact or says anything about you has been debated for hundreds of years. The most cited in the media today is an association between left-handedness and creativity. LÄS MER

 4. 4. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER

 5. 5. Kreativt samarbete och individuellt skapande : En jämförande studie om samtida musikproduktion och låtskrivning

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Elina Eriksson Hult; [2020]
  Nyckelord :music production; songwriting; collaboration; creativity; flow; working method; mental health; musikproduktion; låtskrivning; samarbete; kreativitet; flow; arbetsprocess; mental hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att jämföra individuellt arbete och samarbeten med andra, och studera hur de olika arbetsformerna mentalt påverkat oss som deltagit i detta arbete. Metoden som använts är genomförandet av tre delstudier som omfattat projekt där jag dels skapat musik tillsammans med andra och dels individuellt, samt en intervjuundersökning. LÄS MER