Sökning: "individualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 649 uppsatser innehållade ordet individualisering.

 1. 1. Livet utanför samhällets trygga murar : - En hermeneutisk studie om att hoppa av samhället i senmodern tid

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Nordh; [2023]
  Nyckelord :socialt tillbakadragande; flytande modernitet; konsumtion; ensamhet; vildmarken; självreflektion; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker människors upplevelser av ayy hoppa av samhället som ett resultat av fenomen som kännetecknar dagens senmoderna samhälle. Prestation, konsumtion och individualisering har kommit att bli ledord för livet i det senmoderna västerländska samhället, men det är inte alla som kan leva upp till samhällets snäva ideal av att vara en framgångsrik och lyckad individ. LÄS MER

 2. 2. Digitala läroböcker inom matematik : En intervjustudie med högstadielärare om fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Thorén; [2023]
  Nyckelord :Digital lärobok; matematik; fördel; nackdel; lärare; högstadiet;

  Sammanfattning : Skolan har digitaliserats som en konsekvens av samhällets digitalisering och försäljningen av digitala läromedel har ökat. Den svenska skolan är relativt läroboksstyrd och i dag är digitala läroböcker en del av undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevda möjligheter och utmaningar med individanpassad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emmi Bjerkebo; Elin Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Behov; Differentiering; Elev; Förutsättningar; Individanpassad undervisning; Individanpassning; Individualisering; Lärare;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka vilka utmaningar och möjligheter som forskning pekar på för att kunna anpassa undervisningen till varje elev utifrån elevernas egna lärande. Uppsatsen syftar även till hur den individanpassade undervisningen kan se ut i ämnet samhällskunskap. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig egenmakt i reklam, autentiskt eller inte? : En multimodal kritisk diskursanalys av hur Djerf Avenue och Victoria´s Secret PINK konstruerar diskurser om kvinnor på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Helsing; Malin Jansson; [2023]
  Nyckelord :Femvertising; Instagram; kommodifierad feminism; marknadsföring; MCDA; postfeminism; socialsemiotik; stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur modeföretagen Djerf Avenue och Victoria’s Secret PINK konstruerar diskurser om kvinnor i sin marknadsföring på Instagram. Vidare analyseras huruvida dessa diskurser om kvinnor kan ses autentiska eller inte i relation till femvertising och kommodifierad feminism. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av fysisk aktivitet vid psykossjukdom : En sammanställning av patienters och sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Frejfors; Paulina Kristensson Alvarado; [2023]
  Nyckelord :Psychotic disorders; physical activity; motivation; individualization; social support; positive effects; health promotion; recovery.; Psykossjukdom; fysisk aktivitet; motivation; individualisering; socialt stöd; positiva effekter; hälsofrämjande; återhämtning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som lider av psykossjukdom är globalt förekommande. Konsekvenserna av sjukdomen kan vara både fysiska och psykiska och leda till förtidig död. Hos denna patientgrupp kan fysisk aktivitet generera i hälsofrämjande effekter och därför är det viktigt att sjuksköterskor arbetar motivationsinriktat. LÄS MER