Sökning: "individualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 611 uppsatser innehållade ordet individualisering.

 1. 1. Individualiserad undervisning : En undersökning om fyra SVA-lärares arbetssätt på Komvux

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Safa Mayi; [2021]
  Nyckelord :Individualisering; lärande; återkoppling; högpresterande elever; lågpresterande elever; formativ bedömning; likvärdig utbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och presentera en fördjupad förståelse för individualisering i ämnet svenska som andraspråk utifrån fyra SVA-lärares arbetssätt i relation till hur dessa lärare arbetar med individualisering vid utformning av elevuppgifter och återkoppling för hög- respektive lågpresterandeelever. Studien var baserad på en kvalitativ metodansats med semistrukturerade interjuver där fyra lärare som undervisar inom Komvux deltog. LÄS MER

 2. 2. Lärarnas syften och intentioner med hemläxor i franska : En kvalitativ intervjuundersökning av sex fransklärare på grundskolenivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Vincent Guillemain; [2021]
  Nyckelord :Hemläxor; franska; högstadiet; intervjuundersökning; attitydundersökning; fransklärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera användningen av läxor i franska ur ett lärarperspektiv.Studien fokuserar på ett svenskt undervisningssammanhang med franska som främmandespråk, och är inriktad på vilka syften och intentioner lärarna har med hemläxor, och vilkatyper av uppgifter de verkligen ger eleverna. LÄS MER

 3. 3. Är det tillräckligt att vinna för att inte försvinna? : En kvalitativ uppsats om elitidrottare som yrke, samhällsengagemang och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ella Alvin; Linnéa Jarefjäll; [2021]
  Nyckelord :Advocacy; brand; media; audience expectations; society; politics; media; elite athletes; sports; football; ice hockey; Samhällsengagemang; varumärke; media; publikförväntningar; samhälle; politik; elitidrottare; sport; fotboll; ishockey;

  Sammanfattning : Vinna eller försvinna. Så lyder talesättet och så lyder den stora grundmentaliteten när det kommer till sport. När du kliver ut på planen eller åker ut på isen gäller det att prestera. Men den prestation som dagens elitidrottare står för består av långt mycket mer än vad man vid första anblick kan tro. LÄS MER

 4. 4. Fördelar och nackdelar med digitala & tryckta läromedel : En systematisk litteraturstudie

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Eric Olsson; Ajdin Hodzic; [2021]
  Nyckelord :Matematik; digitala läromedel; tryckta läromedel; inlärning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie fokuserar på fördelar och nackdelar med digitala och tryckta läromedel. Resultatdelen med fördelar och nackdelar är uppdelad i tre till fyra underrubriker, bedömning, kommunikation, individualisering/anpassning och inlärning. LÄS MER

 5. 5. Kan pedagogisk differentiering gynna lärandet i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Olandersson; [2021]
  Nyckelord :Individualisering; organisatorisk differentiering; nivågruppering; pedagogisk differentiering; motivation; självbild; delaktighet; matematikutveckling;

  Sammanfattning : Tidigare forskning på nivågruppering har visat att lågpresterande elever gynnas men att högpresterande elever missgynnas i ett heterogent klassrum och tvärtemot att lågpresterande missgynnas och högpresterande gynnas i ett homogent klassrum (Boaler, 2014; Cheeseman & Klooger, 2018 m.fl.). LÄS MER