Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 582 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Förutsättningar för enskilda samtal om våld i nära relation under graviditet – en kvalitativ intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edstam; Victoria Pettersson; [2020-01-30]
  Nyckelord :graviditet; barnmorska; våld i nära relation; samtal; förvård;

  Sammanfattning : Background: Many women, all over the world are exposed to intimate partner violence and itis considered being a major health problem. Intimate partner violence duringpregnancy inherent great risks both for the mother and the unborn child. LÄS MER

 2. 2. Gruppundervisning i piano Erfarenheter hos kinesiska och svenska lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caoyuan Niu; [2020-01-07]
  Nyckelord :Pianoundervisning; pianogruppundervisning; digitalt piano; smartpiano;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att analysera undervisningen i pianogrupplektioner ur kinesiska och svenska pianopedagogers perspektiv för att begripa fördelarna och nackdelarna med gruppundervisningsmetoderna och lärarnas tankar om inlärningseffekter. Detta kan förbättra förståelsen av pianoutbildning och möjligen även bidra till en förbättring av hur man använder det intelligenta pianot och leda till ytterligare utforskning av gruppundervisningens metoder. LÄS MER

 3. 3. Individualisering i de samhällsorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Björkberg; Victor Sellberg; [2020]
  Nyckelord :Extra anpassningar; Individanpassning; Individualisering; De samhällsorienterande ämnena;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse för individanpassad undervisning i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 4-6. Fokus ligger på att få ta del av lärares reflektioner angående möjligheter och svårigheter som de upplever i klassrummet, men även vid planering av undervisning. LÄS MER

 4. 4. Elever och lärares uppfattningar om anpassning i vuxenundervisning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :anpassning; differentiering; fenomenografi; individualisering; Kasam; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Som lärare är det viktigt att jag utgår från det och anpassar min undervisning utifrån eleven. För att möta varje individ finns det behov av anpassningar för att på så sett ge elever möjlighet till ökad att lyckas med sina studier. LÄS MER

 5. 5. Individualisering och fallenhet för matematik : En litteraturstudie om elever med fallenhet för matematik samt individualisering av matematiska uppgifter som syftar till att främja utvecklingen hos dessa elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Marcus Mellström; Marie Hansson; [2020]
  Nyckelord :Fallenhet; individualisering; matematik; matematiska förmågor; matematiska uppgifter; särbegåvning;

  Sammanfattning : Den här systematiska litteraturstudien tar utgångspunkt i två frågeställningar med inriktning mot skolans lägre årskurser. Studien fokuserar på hur elever med fallenhet för matematik definieras samt hur individualisering kan komma till uttryck i matematiska uppgifter för att gynna dessa elevers fortsatta lärande. LÄS MER