Sökning: "individualisering"

Visar resultat 16 - 20 av 554 uppsatser innehållade ordet individualisering.

 1. 16. Grundläggande litteracitet och digitala verktyg - En studie om användning av digitala verktyg i den grundläggande litteracitetsundervisningen för vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Beatrice Johansson; [2018-07-04]
  Nyckelord :grundläggande litteracitet; digitala verktyg; resursmodell; kodknäckande arbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur digitala verktyg används i undervisning i grundläggande litteracitet för vuxna i Sverige. Genom observationer och intervjuer med ett antal lärare på Studieväg 1, kurs A och B i Göteborg, undersöks hur de digitala verktygen används av eleverna och hur de förankras av läraren, men också vilka av resursmodellens litteracitetspraktiker (Luke & Freebody 1991, Franker 2016), som fokuseras genom lärarens val av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 17. Reshoring inom klädindustrin - En kvalitativ studie av svenska klädföretags reshoring till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniela Eriksen Karlsson; Ellen Gustafsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Reshoring; Backshoring; Nearshoring; Klädindustri; Klädproduktion; Försörjningskedja; Supply chain management; Sourcing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka varför svenska företag inom klädbranschen väljer att reshora produktion till Europa.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer av fem svenska klädföretag. Studien bygger på en induktiv ansats för analys av det empiriska materialet. LÄS MER

 3. 18. ”Jag försöker nog liksom att lära känna dem och hitta det som behövs för dem”: Intervjuer med grundskollärare om pedagogiska strategier för elever med autism ur ett inkluderande perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Bovin; Joakim Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: kunskapsutveckling, autism, inkludering, pedagogiska strategier, anpassningar, delaktighet, förhållningssätt, specialpedagogik. Goda kunskaper om vad som stödjer elever med autism är av stor vikt i dagens skola. LÄS MER

 4. 19. “Du måste vara flexibel och engagerad” : En studie om anställningsbarhetsdiskursens närvaro i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Berntsson; Emma Gartram; [2018]
  Nyckelord :anställningsbarhet; flexibilitet; diskurs; styrningsrationaliteter; individualisering;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar hur anställningsbarhet är ett föränderligt fenomen som fått ökad betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan förstås som en diskurs i samhället gällande hur en individ bör vara för att få arbete, kunna behålla det samt kunna få ett nytt om situationen kräver det. LÄS MER

 5. 20. Perspektivanalys - psykisk ohälsa unga : Hur konstruerar Socialstyrelsen psykisk ohälsa hos unga i sina offentliga dokument? Finns det andra perspektiv att se på psykisk ohälsa?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Madeleine Stadig; Tove Englund; [2018]
  Nyckelord :Social constructivism; perspective analysis; gender; individualisation; mental illness young people; socialkonstruktivism; perspektivanalys; genus; individualisering; psykisk ohälsa unga;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to research Socialstyrelsens constructions of mental illness with young people. With chosen documents from Socialstyrelsens website, the study has been performed as a perspectiveanalysis and has contributed to problematise and reflect on how problems such as mental illness appear. LÄS MER