Sökning: "individualisering"

Visar resultat 6 - 10 av 563 uppsatser innehållade ordet individualisering.

 1. 6. Engagemang och material i elgitarrundervisning : En undersökning av elgitarrlärares upplevelse av engagemang i relation till undervisningsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sebastian Nylin; Viktor Hoas; [2019]
  Nyckelord :Engagemang; gitarrlärare; grundad teori; lektionsmaterial; kvalitativ forskningsintervju; digitala verktyg; individualisering;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det hur sex stycken elgitarrlärare på estetiskt gymnasium jobbar med engagemang i förhållande till lektionsmaterial. Syftet är att få kunskap om hur gitarrlärare på gymnasiet arbetar med lektionsmaterial för att stimulera elevens engagemang. LÄS MER

 2. 7. Not like other girls? : en kvalitativ undersökning av förhandlingen av femininitet i digitala feministiska miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Johansson; Fanny Lindén; [2019]
  Nyckelord :Femininitet; feminism; postfeminism; digitala miljöer; sociala medier; memes; Reddit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur femininitet förhandlas i digitala feministiska miljöer genom en fallstudie av Redditforumet r/notliketheothergirls. På forumet, som har en påstådd feministisk prägel, publicerar redditanvändare en grupp uppmärksammade memes som benämns notlikeothergirls-memes i syfte att diskutera och kritisera dessa. LÄS MER

 3. 8. DMA Klinisk Pilates vid långvarig lumbal smärtproblematik : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Moandin; [2019]
  Nyckelord :Långvarig lumbal smärtproblematik; DMA Klinisk Pilates; smärta; funktion; neuromuskulär återinlärning; kognitionsorienterad träning;

  Sammanfattning : Introduktion: Under 2017 sökte 63 912 personer i Sverige öppenvård och blev diagnostiserade med ryggvärk. Prevalensen av allvarlig kronisk smärta uppskattas till cirka 20% hos Sveriges befolkning. Idag rekommenderas patientgruppen multimodal behandling (MMR). LÄS MER

 4. 9. Individualisering och inkludering av elever i generella matematiksvårigheter : -En kvalitativ intervjustudie om hur sex stycken 1–3 lärare individualiserar för och inkluderar elever som är i generella matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Laakso Lindgren; [2019]
  Nyckelord :individualisering; inkludering; matematiksvårigheter; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur sex stycken grundskollärare individualiserar för och inkluderar elever som är i generella matematiksvårigheter, i matematikundervisningen. Denna studie är baserad på semistrukturerade intervjuer som utförts med sex stycken grundskollärare från årskurserna 1–3. LÄS MER

 5. 10. Matematikbokens vikt i undervisningen : The importance of the mathematics book in teaching

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Sofia Kanwar; [2019]
  Nyckelord :Artefact; individualization; mathematic; teachers; teaching; textbook; TIMSS; Artefakt; individualisering; lärare; matematikbok; TIMSS; undervisning;

  Sammanfattning : Hur använder lärare matematikboken i dagens undervisning? Dominerar boken undervisningen eller fungerar den som ett redskap, en så kallad artefakt? Syftet med denna studie är att undersöka matematikbokens vikt i dagens undervisning i årskurs tre, genom en kvalitativ metod. Studiens två forskningsfrågorundersökgenom observationer och semistrukturerade intervjuer med tre olika respondenter och tre olika skolor. LÄS MER