Sökning: "individualism"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade ordet individualism.

 1. 1. YOUTH UNIONISATION IN DECLINE Increasing negative attitudes towards the union or a growing involuntary structural individualism?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charles Jeganeh; [2020-09-21]
  Nyckelord :Union coverage declines; youth’s attitudes towards the union; structural labour market changes; involuntary structural individualism; mixed-methods nested analysis approach;

  Sammanfattning : Sweden has in the past years experienced union coverage declines, particularly amongst young individuals aged 16-24. Previous studies indicates conflicting results regarding the relationship between the youth’s attitudes towards the union and their unionisation outcome. LÄS MER

 2. 2. Gemenskap & individualism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Froila Flórez Toscano; [2020-09-15]
  Nyckelord :bildning; diskurs; gemenskap; individualism; läroplaner;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att undersöka gemenskaplighet och individualism i den svenska grundskoleläroplansdiskursen 1962–2011. Studien har som syfte att identifiera en generell diskursiv förskjutning, dess kännetecken, och hur dessa kan förstås i den svenska samhälleliga kontexten utifrån tidigare akademisk forskning, med Tönnies teoretiska perspektiv om gemenskap och individualism som utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. The Morality of ISIS Returnees : using thought experiments to determine moral responsibility or innocence

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Marie Froste; [2020]
  Nyckelord :ISIS; ISIS returnees; foreign fighters; terrorism; moral responsibility; reductive individualism;

  Sammanfattning : What are ISIS returnees morally responsible for, and how does that affect what should happen next? This is a question currently facing all Western democracies. Using thought experiments and reductive individualism, this thesis discusses the moral responsibility of both adult and child ISIS returnees. LÄS MER

 4. 4. Från Socialdemokrati till Nyliberalism : En diskursanalys av den svenska skoleleven under 2000-talet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Magnus Theorin Hellman; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; skola; nyliberalism;

  Sammanfattning : Since the 1970’s Swedish school politics has changed a lot. In this text I examine how it haschanged, why it changed as well as how the changes affected Swedish society in general. I haveidentified several keywords from which I study and analyze the discourse surrounding Swedishschools. LÄS MER

 5. 5. Syner på mångkulturellt medborgarskap: Idéanalytisk studie av kommunala integrationsplaner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Catharina Buhrgard; [2020]
  Nyckelord :idéanalys; integration; mångkulturalism; medborgarskap; nationell identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor thesis studies ten different municipal plans for social integration through an idea analysis. The purpose is to expose and describe the approaches that emerge in the empirical material and are considered important for social integration in Sweden. LÄS MER