Sökning: "individualism"

Visar resultat 1 - 5 av 512 uppsatser innehållade ordet individualism.

 1. 1. Inte alla män? En normativ studie om kollektivt ansvar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Nilsson; [2024-01-24]
  Nyckelord :Collectivism; Collective responsibility; Distributive responsibility; Feminism; Gender equality; Individualism; Rape culture;

  Sammanfattning : This essay seeks to provide an answer to the subject of collective responsibility amongst men to end rape culture in the western world. For more than two hundred years, women have fought for the right to be treated fairly by men. LÄS MER

 2. 2. Döden lockar med färgrika drömmar : Kapitalistisk realism i The Road och Another Now

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Peter Eriksson; Elliot Burman; [2024]
  Nyckelord :The Road; Cormac McCarthy; Another Now; Yanis Varouvakis; capitalism; capitalist realism; neoliberalism; end of history; future; hope; ideology; marxism; utopianism; utopia; dystopia; optical democracy; Ernst Bloch; Fredric Jameson; postmodernism; post-apocalyptic; The Road; Another Now; Cormac McCarthy; Gianis Varoufakis; kapitalism; kapitalistisk realism; nyliberlism; historiens slut; framtid; hopp; ideologi; marxism; utopianism; utopi; dystopi; optisk demokrati; Ernst Bloch; Fredric Jameson; postmodernism; postapokalyptisk;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur kapitalistisk realism, så som formulerat av Mark Fisher, uttrycks i två samtida romaner: The Road (2006) av Cormac McCarthy och Another Now (2021) av Gianis Varoufakis. Vi undersöker även romanernas relation till hopp och använder Ernst Blochs idéer i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Den splittrade vården : En intervjustudie om beroendevårdens psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecka Sandberg; [2024]
  Nyckelord :Etisk stress; avprofessionalisering; individualism; new public management; konsensus;

  Sammanfattning : Sjukvården har genomgått omfattande marknadsstyrda reformer sedan början av 1990-talet. Dessa reformer har sina rötter i New Public Management-ideér vars syfte är att uppnå kostnadsmedvetenhet, resultatstyrning och valfrihet. LÄS MER

 4. 4. An exploration of how the national culture in which a company operates affects the choice of Management Control Systems

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Selemon Setaregu; Mateo Murra; [2024]
  Nyckelord :National culture; Management control systems;

  Sammanfattning : Throughout this thesis, our research dives into the intricate relationship between national culture and management control systems (MCSs) in multinational corporations. In an increasingly globalized business world, understanding this relationship is pivotal for companies operating across diverse cultural landscapes. LÄS MER

 5. 5. Ett Familjärt Gym : En etnografisk studie om hur ser gymkulturen ut i en mindre svenskstad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rim Anton; [2024]
  Nyckelord :Gymkultur; Hälsa; Kropp; Identitet; Etnografi och Individualism;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att beskriva hur ser gymkulturen ut i en mindre svenskstad. Genom att undersöka gymkulturen som ett socialt fenomen om hur medlemmar socialt samspelar med varandra och vilka beteendemönster urskiljer hos gruppen gymbesökare. LÄS MER