Sökning: "individualism"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade ordet individualism.

 1. 1. Lika som bär? : En komparativ idé och ideologianalytisk undersökning av Moderaterna och Socialdemokraterna i senmodern samhällstid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Moderaterna; Socialdemokraterna; socialism; konservatism; GAL-TAN; idé och ideologianalys; jämförelse;

  Sammanfattning : This study is about the two largest and longest existing parties in Sweden, The Social Democrats, and The Moderate Party. These two parties have two different classical ideologies as their foundation which are socialism and conservatism. LÄS MER

 2. 2. "Jag är ingen entreprenör, jag är en konstnär. Det är ju oftast problemet" : En studie om hur den enskilde musikern upplever komplikationer vid karriärsatsning i musikbranschen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Jovlunden; [2021]
  Nyckelord :Den moderna musikbranschen; musiker; karriär; mikroperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter de utmaningar och komplexiteter som finns inom den moderna musikbranschen, och riktar sig mot att förstå hur dessa utspelar sig på mikonivå, utifrån den enskilde musikerns perspektiv. Studien vill förstå vilka hinder och utmaningar som upplevs vara mest problematiska för musikern i sin egna karriärsatsning, och hur dessa hinder och utmaningar i sin tur kan komma att påverka dennes bild av sin lämplighet för karriär i branschen. LÄS MER

 3. 3. Incurvatus in se som sekulär synd : En kulturhermeneutisk studie av meningsskapande

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hannes Huusko; [2021]
  Nyckelord :Meaning-making; existential emptiness; individual freedom; individualism; incurvatus in se; excurvatus ex se; cultural hermeneutics; the massive subjective turn; performativity; ritual theory; the second naïveté; post-Christian theology;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to use a cultural-hermeneutic methodology to investigate how meaning is constructed in a contemporary social situation (co-culturally) and to suggest the Christian concept incurvatus in se as a critical theological resource (counter-culturally). Central to this account is how to think theologically in a secular situation. LÄS MER

 4. 4. YOUTH UNIONISATION IN DECLINE Increasing negative attitudes towards the union or a growing involuntary structural individualism?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charles Jeganeh; [2020-09-21]
  Nyckelord :Union coverage declines; youth’s attitudes towards the union; structural labour market changes; involuntary structural individualism; mixed-methods nested analysis approach;

  Sammanfattning : Sweden has in the past years experienced union coverage declines, particularly amongst young individuals aged 16-24. Previous studies indicates conflicting results regarding the relationship between the youth’s attitudes towards the union and their unionisation outcome. LÄS MER

 5. 5. Gemenskap & individualism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Froila Flórez Toscano; [2020-09-15]
  Nyckelord :bildning; diskurs; gemenskap; individualism; läroplaner;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att undersöka gemenskaplighet och individualism i den svenska grundskoleläroplansdiskursen 1962–2011. Studien har som syfte att identifiera en generell diskursiv förskjutning, dess kännetecken, och hur dessa kan förstås i den svenska samhälleliga kontexten utifrån tidigare akademisk forskning, med Tönnies teoretiska perspektiv om gemenskap och individualism som utgångspunkt. LÄS MER