Sökning: "individuationsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet individuationsprocessen.

 1. 1. FUNDAMENTALISM UTIFRÅN ETT JUNGIANSKT PERSPEKTIV : En analys av den fundamentalistiska pastorn Steven L. Anderson utifrån det jungianska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Caroline Hajo; Vanessa Cruz; [2020]
  Nyckelord :analys; arketyper; fundamentalism; individuationsprocessen; Jung; kristna; numinosum; psykologi; skuggprojicering.;

  Sammanfattning : There is a development of religious consciousness in nowadays modern societies, that seeks the divine on the individual internal plane, gradually getting rid of dogmas and traditions. This incites a strong opposition reaction on the part of fundamentalists, defenders of the traditional, so they see themselves as divine while seeing people outside congregation as profane. LÄS MER

 2. 2. Mediumskap i samtida svensk kontext relaterat till Jungs individuationsprocess : En kvalitativ studie om fyra yrkesverksamma medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Carina Alvåg; [2019]
  Nyckelord :mediumskap; mediumskap och andar; mediumskap och perception; Jung och individuationsprocessen;

  Sammanfattning : Abstract Huvudsyftet med denna studie, om samtida mentalt mediumskap, var att presentera fyra svenska yrkesverksamma mediers upplevelser och förståelse av den egna medialiteten. Ett underordnat syfte var också att undersöka ifall Jungs teori om individuationsprocessen kan relateras till mediumskap. LÄS MER

 3. 3. MODER(N) MYT - En Jungiansk arketypsanalys av myten om Persefone

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johanna Smedberg; [2018-08-17]
  Nyckelord :Mytologi; Arketyp; Jung;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa den subjektiva naturen hos Carl Gustav Jungs arketypsteori. Jung använder sig av arketypiska karaktärer som under århundraden överlevt i myter och som även i modern tid har viss relevans för psykoanalysen. LÄS MER

 4. 4. BEDEUTUNGSMÖGLICHKEITEN VON ABRAXAS IN HERMANN HESSES 'DEMIAN'

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Myrto Ingrid Barrdahl; [2018-06-13]
  Nyckelord :tyska; Hermann Hesse; Demian; Abraxas; Entwicklungsroman;

  Sammanfattning : Hermann Hesse fick med utvecklingsromanen Demian sitt litterära genombrott. I romanen spelar guden Abraxas en viktig roll. Abraxas har ett tupphuvud, kropp och armar från en människa och ormar istället för ben. Gudens lära inspirerar romanens protagonist att lära känna sig själv och påbörja en psykisk mognadsprocess. LÄS MER

 5. 5. Den individuella individuationens mångdimensionella uttryck : En religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling enligt den analytiska psykologin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rosanna Antonsdotter; [2018]
  Nyckelord :Paramahansa Yogananda; Kriya Yoga; Self-Realization Fellowship; Carl Gustav Jung; Individuationsprocessen;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling utförts. Syftet med uppsatsen har varit att från ett jungianskt perspektiv få en ökad förståelse för Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling genom en hermeneutisk analys. LÄS MER