Sökning: "individuell arbetsprestation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden individuell arbetsprestation.

 1. 1. Arbetsengagemang : en god prediktor för den individuella arbetsprestationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Elise Hansen; Amina Granath; [2018]
  Nyckelord :IWPQ; work engagement; performance-based self-esteem; personality; individual work performance; quantitative method; IWPQ; arbetsengagemang; prestationsbaserad självkänsla; personlighet; individuell arbetsprestation; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Att få ut det bästa och mesta av varje medarbetare har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Vi förväntas vara både produktiva och effektiva i allt vi gör. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan emotionell intelligens, personlighet och arbetsprestation : en tvärsnittsstudie som validerar den svenskaversionen av TEIQue-SF

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Annica Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :emotional intelligence; trait EI; personality; five-factor model; Dark Triad; work performance; emotionell intelligens; EI; personlighet; femfaktorsmodellen; dark triad; arbetsprestation;

  Sammanfattning : Emotionell intelligens har studerats under flertalet år, i olika länder, och har definierats på olika sätt. Egenskapen emotionell intelligens består av fyra dimensioner; emotionality, self-control, well-being och sociability, och mäts genom mätinstrumentet TEIQue-SF. LÄS MER

 3. 3. Coachning i arbetslivet : - och dess effekt på medarbetares upplevda autonomi, motivation och utveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Rebecca Lönnback Yilma; Tara Nabavi; [2017]
  Nyckelord :Coaching; work life; work life coaching; motivation; employee motivation; employee engagement; intrinsic motivation; extrinsic motivation; autonomy; development; job performance; Coachning; arbetsliv; arbetslivscoachning; motivation; medarbetares motivation; medarbetares engagemang; inre motivation; yttre motivation; autonomi; utveckling; arbetsprestation;

  Sammanfattning : Arbetslivscoachning har etablerat sig på arbetsmarknaden som utvecklingsmetod av medarbetares arbetsprestation. Denna studie syftade till att undersöka coachade medarbetares upplevelser av arbetslivscoachning, i förhållande till autonomi, motivation och utveckling. Respondenterna arbetade på ett kommunalt äldreboende i Stockholmsregionen. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan ett kollektivt respektive ett individuellt provisionsbaserat lönesystem i fastighetsmäklarföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Anna Bengtsson; Katarina Larsson; [2010]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; provisionsbaserad lön; kollektivtbaserad lön; lönesystem; psykisk hälsa och organisation;

  Sammanfattning : Syfte och bakgrund:De flesta fastighetsmäklare arbetar idag med ett individuellt provisionsbaserat lönesystem där den anställdes lön beror helt av hur mycket den själv säljer. Ett annat lönesystem som börjar bli allt vanligare inom branschen är ett system där fastighetsmäklarna i någon form delar på kontorets totala provisionsinkomst. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av arbetsrelaterad positiv feedback bland banktjänstemän

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Susanne Lund; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att utföra ett arbete väl är viktigt för de flesta. Hur vet individen att han eller hon presterat bra?  Återkoppling till den egna prestationen kan ske på olika sätt. LÄS MER