Sökning: "individuell resiliens"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden individuell resiliens.

 1. 1. Digital transformation som en form av resiliens

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Camilla Ismailova; Emilia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Resiliens; organisatorisk resiliens; individuell resiliens; digital transformation; digitalisering; Covid-19; kris;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tjänsteorganisationer, såsom universitet och sjukhus, är särskilt känsliga och sårbara under kriser, något som inte blev ett undantag under Covid-19. Eftersom tjänsteorganisationer generellt sett omfattar en hög nivå av personlig interaktion blev de särskilt drabbade av de restriktionerna som infördes för att minska smittspridningen. LÄS MER

 2. 2. Understanding swedish prepping : a mixed-method study on resilience, trust, and incentives to prepare for crises

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Olsson; [2021]
  Nyckelord :prepping; emergency preparedness; crisis; social resilience; community resilience; vulnerability; trust; social capital;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is individual emergency preparedness – prepping - in Sweden. Due to several threats and crises in recent years, including the COVID-19 pandemic, the Swedish Parliament chose to resume emergency preparedness planning in 2017, but few Swedes are prepared themselves. LÄS MER

 3. 3. “Shout to the people the reality, and they dance it!” : A case study on the synergies and challenges between music, youth empowerment, sustainable development and social change in the Gambia

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Elias Rådelius; [2016]
  Nyckelord :music; sustainability; development; communication for development; social change; music education; youth; freedom of expression; artistic expression; The Gambia; musik; hållbarhet; utveckling; kommunikation; social förändring; musikundervisning; ungdomar; yttrandefrihet; konstnärlig frihet; Gambia;

  Sammanfattning : This case study examines the role of music and music-making for the youth in Brikama, the Gambia in terms of freedom of expression, sustainable development and social change. The study is situated within a project where young musicians with different backgrounds wrote and recorded their own songs during workshops with established musicians. LÄS MER

 4. 4. Människor förändras - En kvalitativ studie om vad som får människor att ändra inriktning i sina liv.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Henrik Svensson; Peter Tisén; [2009-08-31]
  Nyckelord :Resilience; coping; KASAM; empowerment; salutogen; crime; delinquency;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera förändringsprocesser, som sker när personer lämnar ett liv där brottslighet spelat en viktig roll, utifrån deras eget perspektiv. Studiens frågeställningar är: • Vad är det som får personer, som tidigare begått brott av en sådan omfattning, att det blivit en del av livsföringen, att välja en ny väg? • Hur växte förändringen fram? • Kan brytpunkter identifieras och vad karakteriserar dem? Studien bygger på en kvalitativ ansats där insamlingen av empirin sker igenom fem intervjuer av öppen karaktär. LÄS MER