Sökning: "individuell träning"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden individuell träning.

 1. 1. En hållbar soldat : Rekryters fysiska förberedelser inför Grundläggande militär utbildning kopplat till muskuloskeletal skadeprevalens

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :André Livebrant; [2019]
  Nyckelord :GMU; GU; fysisk; förberedelser; skador; muskuloskeletal; militär; träning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att kartlägga rekryters fysiska förberedelser inför genomförandet av Grundläggande militär utbildning kopplat till skadeutfall under utbildningen. Detta kan bidra med information i ett försök att identifiera möjliga lösningar på den problematik med skadeutfall som finns i dagsläget. LÄS MER

 2. 2. Hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som tränar individuellt respektive i lag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Mimmi Sundbom; Frida Olsson; [2019]
  Nyckelord :adolescence; health related quality of life; mental health; individual sports; team sports; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland unga. Underlag finns som säger att träning ger psykologiska hälsovinster. Evidensläget är dock bristfälligt avseende unga. LÄS MER

 3. 3. Bäckenbottenträning hos kvinnor med urininkontinens : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sandra Nyström; Paulina Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Urinary incontinence; Pelvic floor muscle training; Women; Urininkontinens; Bäckenbottenträning; Kvinnor;

  Sammanfattning : Background: Urinary incontinence (UI) is a public health issue from which many women suffer. There are different forms of UI and various causes of why the problem occurs, but the common factor is that UI contributes to shame and has a negative impact on women's quality of life (QoL). LÄS MER

 4. 4. Urban grönstruktur och hälsa : en systematisk litteraturstudie av kvalitetsaspektens betydelse och relevans

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Agnes Kyrö; Julia Åstrand; [2019]
  Nyckelord :urban grönstruktur; urban hälsa; kvalitet; mental hälsa; fysisk hälsa;

  Sammanfattning : Det finns i dagsläget många studier som visar på en koppling mellan urban grönstruktur och positiva hälsoeffekter men trots att forskningen gällande dessa hälsoeffekter ökar, behandlar de flesta studierna fortfarande urbana grönområden som en homogen massa. Det finns alltså fortfarande en kunskapslucka gällande huruvida någon speciell egenskap och/eller kvalitetsaspekt av grönstruktur genererar bättre eller sämre effekter sett till hälsa. LÄS MER

 5. 5. Vårdhunden och dess påverkan på miljön inom barnsjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Amanda Hofgren; Gustav Jansson; [2018]
  Nyckelord :Vårdhund; Djurassisterad terapi; Miljö; Barnsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdhunden förekommer inom hälso- och sjukvården vid vård av vuxna och äldre. Vårdhundar är certifierade hundar som genomgått träning och bedömning av fysiska och mentala egenskaper. Miljö är ett komplext begrepp med flera dimensioner och perspektiv. LÄS MER