Sökning: "individuell utvecklingsplan IUP"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden individuell utvecklingsplan IUP.

 1. 1. Nyttan av att ha en individuell utvecklingsplan för elever i årskurs 1-2

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jaana Hissa; [2014]
  Nyckelord :Individual development plan; participation; knowledge; Individuell utvecklingsplan IUP ; delaktighet; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord med syfte att ta reda på vilken nytta lärare, för elever i de yngre åldrarna, anser att elever i årskurs 1-2 har av sin individuella utvecklingsplan (IUP). Min erfarenhet är att elever i årskurs 1-2 har svårt att förstå sin IUP och det har varit utgångspunkten för min studie. LÄS MER

 2. 2. Det blir en för stor sak av en för liten anledning : en studie om förslaget att avskaffa kravet på åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emmely Söderlund; Malin Lennerman; [2013]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; Individuell utvecklingsplan; dokumentation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med den här studien är att undersöka hur fyra lärare i ämnet idrott och hälsa i årskurs 6- 9 uppfattar åtgärdsprogram och förslaget på att avskaffa kravet på dessa. Vilken syn har de intervjuade lärarna på åtgärdsprogram? Vad anser de intervjuade lärarna om själva avskaffandet av kravet? Hur vill de intervjuade lärarna arbeta med elever som inte uppnår kunskapskraven?MetodDen här studien är en kvalitativ forskningsintervjustudie där fyra lärare i ämnet idrott och hälsa har deltagit i en öppen riktad intervju. LÄS MER

 3. 3. "Formen har inte riktigt landat än"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linus Lindvall; [2013]
  Nyckelord :grundskollärare; intervjuer; samhällsorienterade ämnen; skriftliga omdömen; individuell utvecklingsplan IUP ; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att göra en undersökning kring grundskollärare som undervisar i samhällsorienterade ämnen från årskurs 2 till 9 och hur de resonerar kring individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och formativ bedömning samt korrelationen mellan dessa. Syftet är även att se hur dessa resonemang överensstämmer med Skollagen och för att utröna vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom området. LÄS MER

 4. 4. IUP - ett specialpedagogiskt verktyg för att utveckla skolan?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Rose-Marie Johansson; Katarina Paulson; [2013]
  Nyckelord :Frirum; individuell utvecklingsplan; skolkultur; skolutveckling; specialpedagog;

  Sammanfattning : The aim of this study is to see if the individual developing plans (i.e. individuella utvecklingsplaner) can be used as a tool for the special needs teacher (i.e. LÄS MER

 5. 5. Jobba hårt och var fokuserad : En studie om elevers upplevelse av IUP och skriftliga omdömen

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Cronvall; Anna Klänge; [2012]
  Nyckelord :individuell utvecklingsplan; skriftliga omdömen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER