Sökning: "individuell vattenmätning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden individuell vattenmätning.

 1. 1. Energieffektivisering miljonprogrammet, en studie av Grönkullagatan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Daniel Ed; Douglas Sjögren; [2009]
  Nyckelord :miljonprogram; energieffektivisering; renovering; solfångare; ftx-system; fvp-system; tilläggsisolering; värmestyrning; individuell vattenmätning; individuell värmemätning; resurseffektiva kranar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the 1960:s the Swedish government approved a decision that led to the construction of about one million households during the years 1965-1975. Today these buildings are both deprived and suffer from high energy consumption. To address these problems individually is very expensive. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en ytmonterad fördelningsmätare som underlag för individuell debitering av vattenförbrukning i fastigheter

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Samuel Brikho; Staffan Forséll; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The master thesis, conducted at Metrima AB, concerns the development of a non-intrusivedistribution meter as a basis for individual tap water billing in apartments.The project is conducted in response to the market interest in individual tap water billing inapartments as an answer to environmental concerns regarding water consumption. LÄS MER