Sökning: "individuellt och i grupp"

Visar resultat 6 - 10 av 308 uppsatser innehållade orden individuellt och i grupp.

 1. 6. Den välfungerande distanslaborationen : Vad man bör tänka på vid införandet av en laboration på distans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysikundervisningens didaktik

  Författare :Moa Frih; [2022]
  Nyckelord :Distance laboration; remote laboration; physics education; teachers; students; Distanslaborationer; fysikundervisning; lärare; studenter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka potentialen i distanslaborationer. Möjligheten till att laborera på distans kan vara en viktig del av undervisningen då man av olika skäl inte kan vara fysiskt närvarande i en laborationssal. LÄS MER

 2. 7. Foder- och ströåtgång, gödselproduktion samt arbetstid i olika stallsystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Dana Pirooz; Johanna Fyhr; [2022]
  Nyckelord :inhysning; hästvälfärd; foder; strömedel; gödselproduktion;

  Sammanfattning : Hästen domesticerades för omkring 6000-8000 år sedan. Ett behov av inhysning skapades sedan hästen började användas av människan. Vid inhysning av häst ska lagen följas och hästens naturliga beteenden och behov tillgodoses. Hästen ska utfodras tillräckligt med grovfoder för att tillgodoses behov av sysselsättning och växtfibrer. LÄS MER

 3. 8. Boksamtal i gymnasiet : En studie om fem svensklärares erfarenheter av boksamtal i litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanne Barakat; [2022]
  Nyckelord :boksamtal litteraturundervisning svenska gymnasiet gymnasier litteratur elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom två forskningsfrågor ta reda på hur femlegitimerade svensklärare arbetar med boksamtal, samt vad de anser attboksamtalet har för påverkan på deras elever. I studien användes en kvalitativmetod, där fem legitimerade svensklärare individuellt intervjuades. LÄS MER

 4. 9. Miljöns utformning på förskolan utifrån barns behov : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivning av deras möjligheter att utforma miljön utifrån barns behov och intressen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Beatrice Fältskog; Sara Andersson; [2022]
  Nyckelord :Barns behov; förskolemiljö; förskollärare; samspel; utforma miljön;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur förskollärare beskriver sin möjlighet att utforma miljön för att kunna främja barns utveckling med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt. Studien bygger på tio semistrukturerade intervjuer med förskollärare utifrån en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 10. Svenska samhällsaktörers arbete med unga kvinnor i gäng : En kvalitativ studie om socialtjänsten, polisen och den öppna fritidsverksamhetens förståelse och tolkningar med fokus på villkor i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Adriana Grdelaj; Anna Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Gängkriminalitet; unga kvinnor; socialtjänst; polis; öppen fritidsverksamhet; svenska samhällsaktörer; villkor i arbetet; roll och ansvar; utmaningar och hinder; könsskillnader;

  Sammanfattning : Gängkriminalitet är ett allt mer uppmärksammat fenomen i samhället och denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur samhällsaktörerna socialtjänst, polis och fritidsverksamhet förstår och tolkar sitt arbete med unga kvinnor i gängkriminalitet utifrån de villkor som finns i arbetet. Detta besvaras genom att studera vilken roll och ansvar de yrkesverksamma ser sig ha i arbetet, vad de ser för utmaningar och hinder samt om arbetet med unga kvinnor respektive män i gäng skiljer sig åt. LÄS MER