Sökning: "individuellt paper"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden individuellt paper.

 1. 1. ”Dom har tagit bort det som var viktigt för oss” : Välbefinnandet hos polisanställda som utreder brott mot barn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adina Malinen; Becky Nilsson; Emily Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Abused children; wellbeing; police investigators; guidance; private life; work process; Utsatta barn; välbefinnande; polisutredare; handledning; privatliv; arbetsprocess;

  Sammanfattning : Polisanställda, som arbetar med utsatta barn, är en grupp som dagligen utsätts för psykiskt påfrestande situationer som kan påverka deras hälsa. Denna studie syftar således till att undersöka hur barnutredare inom polisen uppfattar sitt välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. INDIVIDUELLT E-DELTAGANDEOCH RESURSTEORIN -En kvantitativ prövning i europeisk kontext

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Arvid Hanell; Patrick Henningsson; [2020]
  Nyckelord :e-participation; Political participation; Europe; Logistic regression;

  Sammanfattning : This paper empirically explores how well the established resource theory can explainwhy individuals in European countries participate or not participate through e-participation.Focusing on key resources, the essay also examines the difference in degree of explanationbetween resources on an individual level and country contextual resources. LÄS MER

 3. 3. Reducing the pixelated look of Variable Rate Shading on particle effects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Lilja; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As video games get more and more demanding and screen resolutions continue to increase, new methods to render video games at high frame rates are needed. Variable Rate Shading is a technique currently available on Nvidia’s Turing architecture and Intel Gen11 hardware. LÄS MER

 4. 4. Individuellt företagande bland personer med utländsk bakgrund i Stockholms stad.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Marco Holthe Gerhard; [2018-12-19]
  Nyckelord :Ensamföretagande; utländsk bakgrund; segregation;

  Sammanfattning : The issue of different forms of employment in Sweden has become particularly relevant in recentyears. One of the most important reasons is the situation for the ever-increasing proportion ofpersons with a foreign background. LÄS MER

 5. 5. Fysiologiska effekter kopplade till prestation i uthållighetsidrott : EN LITTERATURSTUDIE OM TRÖSKELTRÄNING

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Henrik Simu Gunnarsson; Helena Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Lactate threshold; endurance performance; threshold training; Laktattröskel; uthållighetsidrott; tröskelträning;

  Sammanfattning : Blodlaktatkurvan används inom uthållighetsidrotten för att styra träningen samt för att utvärdera och förutsäga prestation. För att ytterligare beskriva denna kurva används ett flertal laktattröskelkoncept. LÄS MER