Sökning: "indoeuropeiska"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet indoeuropeiska.

 1. 1. Omöjlig, olycklig, oönskad : O-prefigerade adjektiv och particip i svensk blogg- och nyhetstext

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Vilma Couturier Kaijser; [2016]
  Nyckelord :negated adjectives; affixal negation; antonymy; Dixon’s semantic types; Swedish; negerade adjektiv; negationsaffigering; antonymi; Dixons semantiska typer; svenska;

  Sammanfattning : Negationsaffigering av adjektiv förekommer i flera indoeuropeiska språk. Tidigare studier visar på tydliga mönster, som att den affigerade stammen ofta är avledd och har positivt värde. Affigeringen skapar en negativ antonym till det affigerade ordet. Syftet med denna korpusstudie är att undersöka o-prefixet i dagens svenska. LÄS MER

 2. 2. Hästen med de många namnen : En studie om den nordiska bäckahästens paralleller till andra kulturer samt de äldre inhemska traditionerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Veronika olika titel_Lundgren KRU Sundqvist; [2012]
  Nyckelord :Bäckahäst; Näck; Kelpie; Brook horse; Keltisk historia.;

  Sammanfattning : Bäckahästen är inom nordisk folktro ett vattenväsen i hästgestalt med stor förvandlingsförmåga. Då han visar sig i mänsklig gestalt, kallas han Näcken. Karakteristiska sägner berätta, hur han lockar barn att rida på hans rygg för att sedan störta i vattnet med dem. LÄS MER

 3. 3. Albanska som modersmål - En kartläggning med hjälp av interjuver av albanska personers svårigheter vid inlärning av svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Viktor Uvehammer; [2009-09-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har i den här uppsatsen undersökt vilka svårigheter personer med albanska som modersmål möter när de ska lära sig svenska som andraspråk. Anledningen till att jag valt detta ämne för min uppsats är att albanska är ett indoeuropeiskt språk som utgör en egen gren i det indoeuropeiska språkträdet och svenska är ett nordgermanskt språk. LÄS MER

 4. 4. Roland, Guigemar et le subjonctif : Étude de l’emploi du subjonctif dans deux textes en ancien français

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Mikael Kalm; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till skillnad från modern svenska, men i likhet med många andra indoeuropeiska språk, upprätthålls fortfarande distinktionen mellan indikativ och konjunktiv i franskan. Den verbböjningskategori som indikativ och konjunktiv hör till brukar kallas för modus. LÄS MER

 5. 5. Loke : ett justitiemord i mytologisk förklädnad

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Sjödin; [2006]
  Nyckelord :Loke; trixter; vikingatidens religion; Snorres edda; kulturhero; Hermes; Maui; Elegba; fornnordisk mytologi;

  Sammanfattning : Min ambition med denna uppsats har varit att visa på hur Loke har utsatts för ett justitiemord. Han anklagas för att ligga bakom mordet på Balder, och därigenom förlusten av odödlighet i den fornnordiska gudavärlden. LÄS MER