Sökning: "induction motor"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden induction motor.

 1. 1. Prediktivt underhåll baserat på mätning av linjeström i pumpmotor : Digital modellering med MCSA samt implementering av iba datainsamlingssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Morgan Salestedt; [2020]
  Nyckelord :Industri 4.0; MCSA; iba datainsamlingssystem; DAQ; Prediktivt underhåll;

  Sammanfattning : Med övergången från Industri 3.0 till Industri 4.0 kommer stora krav på utvecklingen av Prediktiva Underhållsmetoder (PU) för att skona både miljö och ekonomi från påfrestande haverier. I detta projekt utfördes en installation av ett iba datainsamlingssystem, som är ett bra exempel på utvecklingen mot Industri 4. LÄS MER

 2. 2. Design and implementation of sensor-based and sensorless control of a PMSM test system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oskar Giesecke; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transportation of liquids and gasses in industries in forms of pumping and fanning, constitutes asignificant part of the world-wide electric energy consumption. In order to meet global environmentalgoals of greenhouse gas emissions and sustainable material usage, the development of efficiency andtechnical lifetime of industrial pump and fan technology, are key. LÄS MER

 3. 3. Analysis of Accuracy for Engine and Gearbox Sensors

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erkan Dogantimur; Daniel Johnsson; [2019]
  Nyckelord :statistical; analysis; engine; gearbox; sensor; sensors; rotation; rotational; speed; differential; pressure; performance; characteristics; trueness; precision; accuracy; Hall; inductive; induction; gauge pressure; reference; hysteresis; bias; noise; linearity; non-linearity; DEWESoft; DAQ; wheel; tooth; teeth; absolute; rotary; encoder; matlab; XOR; Gray; binary; LabView; sampling; measurement; measuring; statistisk; analys; motor; växellåda; sensor; sensorer; rotation; rotationell; hastighet; fart; differentiell; tryck; prestanda; karaktäristik; trueness; precision; accuracy; noggrannhet; onoggrannhet; Hall; induktiv; induktion; tryckskillnad; referens; hysteres; bias; avstånd; brus; linjäritet; linearitet; olinear; olinjär; olinearitet; olinjäritet; DEWESoft; DAQ; sampling; mätning; hjul; tand; tänder; absolut; rotationsgivare; givare; matlab; XOR; Gray; binär; LabView;

  Sammanfattning : This thesis provides a standardized method to measure accuracy for engine and gearbox sensors. Accuracy is defined by ISO 5725, which states that trueness and precision need to be known to provide a metric for accuracy. However, obtaining and processing the data required for this is not straight forward. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av roterande borstlösfrekvensomformare tillspårledningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Leith Aldahan; Ivan Kudoori; [2019]
  Nyckelord :Frequency converter; induction motor; track circuit; asynchronous motor; railway signaling; reluctance motor; RAMS; Frekvensomformare; asynkronmotor; spårledning; asynkronmaskin; signalsystem; reluktansmotor; RAMS;

  Sammanfattning : Spårledningar används inom tunnelbanan för att visa tågets position samt bestämma tågets hastighet genom att bryta spänningsamplituden i signalen vid olika frekvenser. Frekvensen till spårledningen fås från en roterande frekvensomformare. I dagens anläggning används roterande frekvensomformare med borstar. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of a solar powered water pumping system in Mutomo, Kenya : Comparison between a submersible induction motor and a PMSM system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Gabriel Båverman; Edris Tavoosi; [2019]
  Nyckelord :Submersible motor; solar powered water pumping system; PMSM; induction motor; borehole;

  Sammanfattning : An existing solar-powered water pumping system located in Mutomo, Kenya has beenevaluated in this paper. The requirement for this system is to produce a minimum of25m³ water per day throughout the year. LÄS MER