Sökning: "induktionsmetod"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet induktionsmetod.

 1. 1. Hinnsvepning : Barnmorskors erfarenhet och attityd

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Kangefjärd; Elin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Sweeping of membranes; midwife; experience; attitude; Hinnsvepning; barnmorska; erfarenhet; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hinnsvepning är en icke farmakologisk induktionsmetod som används i syfte att framkalla spontan förlossningsstart eller förbereda cervix för annan induktionsmetod. Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) rekommenderar hinnsvepning i graviditetsvecka 41 för att minska överburenhet. LÄS MER

 2. 2. Hinnsvepning som metod för att initiera förlossningsstart : En journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gröön Elin; Anna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Sweeping of the membranes; parity; Bishop Score; BMI; Hinnsvepning; paritet; Bishop Score; BMI;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hinnsvepning är en icke-farmakologisk induktionsmetod som används inom förlossningsvården med önskan om att initiera en förlossningsstart. Svenska föreningen för obstetrik och gynekologi [SFOG] rekommenderar hinnsvepning i fullgången graviditet. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av geofysiska metoders användbarhet vid kontroll av den omättade zonen i en infiltrationsdamm vid Vombverket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Anneli Löfgren; [2011]
  Nyckelord :unsaturated zone; groundwater; conductivity; resistivity; recharge basin; Vomb water treatment plant; electromagnetic sensor; omättade zonen; grundvatten; resistivitet; konduktivitet; CVES; infiltrationsdamm; Gem 2; terrameter; Vombverket; stångslingram; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Drinking-water for municipalities in south-western Sweden is produced at the Vomb water treatment plant east of Lund by first letting water from Lake Vombsjön pass through strainers and then spread out over recharge basins built on the Vomb Plain. The water infiltrates and slowly percolates down through the glaciofluvial deposits to a natural groundwater reservoir, and is thereafter drawn from 120 water wells. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning över inducerade förlossningar på en klinik i södra Sverige : en retrospektiv observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Jeanette Tillberg; Jennie Sträng; [2010]
  Nyckelord :Induced labour; Bishop Score; induction method; labour progress; partus; Inducerad förlossning; Bishop score; induktionsmetod; förlossningsprogress; partus;

  Sammanfattning : Bakgrund Att inducera en förlossning innebär att försöka manipulera igång ett förlossningsarbete i syfte att åstadkomma en vaginal förlossning. Nyttan med induktionen måste alltid överväga riskerna för förlossningskomplikationer. Riksgenomsnittet för inducerade förlossningar var år 2007, 13,2 %. LÄS MER