Sökning: "induktiv och deduktiv metod"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden induktiv och deduktiv metod.

 1. 1. Den hållbara truppgymnasten : En kvalitativ studie om att möjliggöra längre elitkarriärer i truppgymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Ebba Aldentorp; [2023]
  Nyckelord :tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Studiens syfte var att undersöka elitaktiva truppgymnasters syn på hållbart elitidrottande och hur man kan möjliggöra längre elitkarriärer i truppgymnastik. Detta tar avstamp i följande frågeställning, som lyder: Vilka faktorer tror elitaktiva truppgymnaster bidrar till en hållbar elitkarriär i truppgymnastik? Metod: För att besvara studiens syfte och frågeställning valdes en kvalitativ intervjumetod. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering inom fastighetsbolag : En kvalitativ studie om hur riskhantering tillämpas inom fastighetsbolag med koppling till budgetering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emil Karlsson; Jackie Lu; [2022]
  Nyckelord :Fastighetsbolag; riskhantering; risk; budget; budgetering; fastighet; finansiell styrning; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Riskhantering inom fastighetsbolag Bakgrund: Fastighetsbolag utsätts precis som alla andra företag för risker. I fastighetsbolag ligger en stor del av risken i form av fastighetstillgångar som kräver förvaltning, underhåll och riskplanering men även i att bolagen är högt belånade. LÄS MER

 3. 3. Styrning på mäklarkontor : Att förstå hur styrning används på mäklarkontor för att främja ryktet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Peter Udvary; Sebastian Särnblom; [2022]
  Nyckelord :Mäklare; Mäklarkontor; Verksamhetsstyrning; Styrning; Rykte;

  Sammanfattning : Titel: Styrning på mäklarkontor Undertitel: Att förstå hur styrning används på mäklarkontor för att främja ryktet Forskningsfråga: Hur styr fastighetsmäklarkontor sina medarbetare för att främja ett gott rykte?  Översikt: Ryktet är en väsentlig del för fastighetsmäklare med tanke på deras konstanta interagerande med kunder. Således är fastighetsmäklarkontor beroende av att deras fastighetsmäklares rykte. LÄS MER

 4. 4. Vilka erfarenheter har företag av att införa strukturerad fysisk aktivitet på arbetstid? : En kartläggning av exempel på implementering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Hedvig Gustafsson; Barbara Carreno; [2022]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; implementation; SDT; motivation och ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att ta reda på vilka erfarenheter företag har av att införa fysisk aktivitet på arbetstid. Forskning visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på individers hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Psykologisk trygghet inom gymnastik : En kvalitativ studie om rekommendationer i arbetet mot emotionella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Tilia Aronsson; [2022]
  Nyckelord :Psykologi; psykologisk trygghet; idrottsmiljöer; trygga idrottsmiljöer; otrygga idrottsmiljöer; gymnastik; truppgymnastik; artistisk gymnastik; rytmisk gymnastik; emotionella övergrepp; övergrepp; rekommendationer; svensk gymnastik; Svenska Gymnastikförbundet; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte & Frågeställning Studiens syfte var att ta reda på gymnasters beskrivning av trygga idrottsmiljöer, samt deras rekommendationer för att uppnå trygga idrottsmiljöer. Frågeställningarna var: Hur beskriver gymnaster trygghet? Hur beskriver gymnaster en trygg idrottsmiljö? Vilka rekommendationer ger gymnaster till tränare, gymnaster, föräldrar, organisationsledare och Svenska Gymnastikförbundet för att uppnå trygga idrottsmiljöer? Vilka rekommendationer ges i litteratur och tidigare forskning som kan kopplas till gymnasternas rekommendationer? Metod Studien är kvalitativ och har genomförts via intervjuer. LÄS MER