Sökning: "industri 4.0"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden industri 4.0.

 1. 1. Kritisk reflektion kring kunskapshanteringsteorier : Koppling till nuvarande teknologi - Artificiell intelligens och blockchain

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martin Skogmalm; Michael Åberg; [2018]
  Nyckelord :Kunskapshantering; blockchain; artificiell intelligens; industri 4.0;

  Sammanfattning : I en värld karakteriserad av förändring och globalisering och med nya ekonomiska och globala konkurrenter som konkurrerar om samma kunder och resurser ökar trycket på organisationernas konkurrenskraft. Dessutom står organisationer inför ytterligare utmaningar på grund av en ständigt ökande mängd data och den allt större utmaningen att analysera data och hålla data säkert. LÄS MER

 2. 2. Designprinciper för digitala tjänster inom gruvindustrin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Adrian Andersson; [2018]
  Nyckelord :Designprinciper; digitala tjänster; arbetssäkerhet; industri 4.0;

  Sammanfattning : Gruvindustrin befinner sig i en stor förändring allt eftersom digitaliseringen fortskrider. Digitaliseringen innebär att en mängd nya tekniker börjar implementeras i gruvor runt om i världen. En av dessa tekniker är att de anställda använder smartphones i arbetet. LÄS MER

 3. 3. Industri 4.0 inom distributionskedjor : En undersökning om möjligheter & risker i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Bråtendal; Fredrik Gustafson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är en kadidatsuppsatsinom industriell logistik som handlar om Industri 4.0 inom distributionskedjor i Norrbotten. Industri 4.0 har under den senaste tiden varit ett populärt ämne med ett växande antal publicerade artiklar och allt fler verksamheter har visat ett allt större intresse. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutveckling mot Industri 4.0 : En kvalitativ studie om kompetensbehovets förändring mot en digitaliserad värld.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Stensson; Sofia Kalén; [2018]
  Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; digitalisering; tillverkningsindustrin; automatisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Diffusion of a Diffuse Concept

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Clara Lindsjö; Tove Bolm Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Industry 4.0; Barriers; Opportunities and Challenges; Food Industry; Innovation-Decision process; State of the Art; Everett Rogers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka diffusionen av den fjärde industriella revolutionen inom livsmedelsindustrin i södra Sverige. Intresset för begreppet Industri 4.0 har ökat stadigt sedan det infördes av den tyska regeringen 2011. Men diffusionen verkar låg. LÄS MER