Sökning: "industri 4.0"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden industri 4.0.

 1. 1. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Sammanfattning : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. LÄS MER

 2. 2. Systemidentifiering och felklassificering av tvåtankssystem : En demonstration av smart underhåll

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Axel Rehnström; [2018]
  Nyckelord :Systemidentifiering; Maskininlärning;

  Sammanfattning : Då detta skrivs (Maj 2018) står industrier på tröskeln till att genomgå sitt fjärde paradigmskifte i och med Industri 4.0. I detta paradigmskifte, som har sin grund i digitalisering av såväl befintliga som nya industrianläggningar, kommer en ny typ av underhållsarbete att möjliggöras. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av databehov inom Scania Motortillverkning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jianing Zong; Yi Shi; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Industry 4.0; KPI; Data; Machining; Digitalisering; Industri 4.0; KPI; OPE; Data; Bearbetning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle befinner sig tillverkningstekniksindustrin i en övergångsfas på väg in i en digital era. Till skillnad från Industry 3.0 som involverar automatisering av enstaka maskiner och processer omfattar Industry 4.0 digitalisering och uppkoppling av alla aktiviteter i sin värdekedja. LÄS MER

 4. 4. The effect of IoT on revenue streams and product features within the mechanical industry : Development of a business model

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JOHN FRANSSON; MARTIN WÅHLSTRAND; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; digitalization; servitization; Industry 4.0; Business Model Canvas; BMC; business models; KANO model.; Internet of Things; IoT; digitalisering; Industri 4.0; Business Model Canvas; BMC; affärsmodeller; KANO-modellen;

  Sammanfattning : A mechanical industry company’s need for an effective and suitable business model is higher than ever before due to new emerging technologies, especially within digitalization and Industry 4.0. LÄS MER

 5. 5. Människans arbetsroll inom framtida produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :CAROLINE FORSBERG; MATILDA SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är ingen nyhet att samhället börjar anamma den nya tekniska revolution som pågår just nu. Mycket händer inom produktionsutveckling i och med det tyska myntade begreppet industri 4.0 som innebär inrättande av cyber-fysiska system i produktion. LÄS MER