Sökning: "industri"

Visar resultat 1 - 5 av 1223 uppsatser innehållade ordet industri.

 1. 1. ÄR UTSLÄPPSHANDEL LÖSINGEN PÅ FOSSILA UTSLÄPP I INDUSTRIN? Fallstudie om tre svenska företags implementering och acceptans av ETS.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mirjam Vallström; [2021-02-02]
  Nyckelord :Sverige; Industri; Klimat; utsläppshandel; EU; EU ETS; Sweden; Industry; Climate; Emissions Trading;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to contribute to an increased understanding of the implementation of the EU Emissions Trading Scheme (ETS) in the industry. Thus the two research questions are: How are companies affected by the EU ETS? And Why do companies choose to accept the instrument?Since ETS is an instrument used to encourage actors to act for the collective interest by reducing their emissions, the logics of Collective Action Theory are used as the outset of this study. LÄS MER

 2. 2. Qualitative analysis of a regional public policy for air quality : A case study of Normandie, France

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Arthur Avenas; [2021]
  Nyckelord :Atmospheric pollution; Atmosphere Protection Plan; policy planning; legislation; incentive measures; best practices; reduction of emissions; regional scale; case study; Normandie;

  Sammanfattning : Today, outdoor air quality occupies an important place into civic dialogue because of the many impacts of atmospheric pollution on health. Different legislations and strategies have thus been implemented across the world to improve outdoor air quality. LÄS MER

 3. 3. Framtiden som aldrig kom : En analys av 1960-talets generalplanering i Viskafors

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Filip Örn; [2021]
  Nyckelord :Planeringshistoria; Viskafors; Generalplan; Översiktsplanering; 1960-talet.;

  Sammanfattning : Viskafors är en tätort söder om Borås som länge har varit ekonomiskt dominerat av textilindustrin, men under 1970-talet drabbades orten hårt av den ekonomiska strukturomvandlingen från industri till tjänstesektor. Uppsatsen undersöker och analyserar framtidsvisioner och planering i Viskafors genom en innehållsanalys av Viskafors generalplan från 1967. LÄS MER

 4. 4. ”Min räddning är eyepads” : En korpus- och attitydundersökning om engelska skönhetslånord

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Nicoleta Lavinia Marinescu; [2021]
  Nyckelord :lånord; engelska; anpassning; språkattityder; skönhet; korpus; matched guise-test;

  Sammanfattning : Länder med det officiella språket engelska dominerar idag inom import och industri. Som konsekvens började engelskan utöva ett starkt inflytande på andra språk och språkdomäner, bland annat skönhetsbranschen i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Bevara industrin i Säffle! : En industristads gemenskap och samverkan i kris

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Andersson; [2021]
  Nyckelord :Säffle; samverkan; gemenskap; lokalsamhälle; industri; kris; kommun;

  Sammanfattning : Gemenskap kan förstås delvis som ett enhetligt plats-baserat väsen man kan kalla lokalsamhället, vars beståndsdelar förgrenar sig till fler mindre gemenskaper. Tillsammans samverkar gemenskaperna mot olika mål som för samhället åt olika håll. LÄS MER