Sökning: "industri"

Visar resultat 11 - 15 av 978 uppsatser innehållade ordet industri.

 1. 11. Motivationsfaktorer för medarbetare inom tillverkande industri

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Emma Ljungblom; Emelie Rydeblad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Industries aim to have a high performance to get a high profitability. A high performance comes from the employees' work performance every day. This work performance for industry employees comes largely from the motivation they feel for the work. LÄS MER

 2. 12. Kommunikationens och strukturens betydelse för kollektivanställda : En kvalitativ studie om orsakerna för kollektivanställdas upplevda mående

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Forssell; Susanne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Industri; Karasek; Kasam; Kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Image analysis for smart manufacturing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Felix Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Stack lights; image analysis; industri 4.0; smart manufacturing;

  Sammanfattning : The world of industrial manufacturing has changed a lot during the past decades. It has gone from a labour-intensive process of manual control of machines to a fully connected and automated process. The next big leap in industrial manufacturing is known as industry 4.0 or smart manufacturing. LÄS MER

 4. 14. Utveckling av AdBluetank : Produktutveckling av AdBluetank för Rottne Industris skogsmaskiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victoria Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :AdBlue; AdBluetank; Plasttank; Produktutveckling; Rottne Industri AB; Skogsmaskiner;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts i Rottne mot Rottne Industri AB under hösten 2018 och är ett examensarbete för programmet högskoleingenjör Teknisk design med inriktning produktdesign, D0023A, vid Luleå tekniska universitet. Rottne Industri AB tillverkar skogsmaskiner i varianterna skördare och skotare. LÄS MER

 5. 15. The Difference in Differentness: Low-Risk, High-Budget versus Innovation and Creativity : An exploratory view from a game-designer’s perspective

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Slavko Stojnić; [2019]
  Nyckelord :saturation; innovation; differentness; AAA; Indie; video game; industry; risk; creativity; övermättnad; innovation; olikhet; AAA; Indie; TV-spel; industri; risk; kreativitet;

  Sammanfattning : With what seems like decades of debate behind us, low-risk, high-budget, high exposure releases are still seen as a threat to creativity, innovation and health of the game industry as a whole. This exploratory pilot study aims to evaluate methods and create instruments which can be used to measure and compare the levels of differentness contained within the AAA and Indie releases. LÄS MER