Sökning: "industri"

Visar resultat 21 - 25 av 954 uppsatser innehållade ordet industri.

 1. 21. Implementation and integration of a collaborative robot in a production line

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Emmanouil Bafounis Kottas; [2019]
  Nyckelord :Collaborative Robot; Industry 4.0; Project Installation; Project Management; Project Development; Production; Project Integration.; Interaktiv Robot; Industry 4.0; Projektinstallation; Projektledning; Projektutveckling; Produktion; Projektintegration;

  Sammanfattning : Scope of this thesis is the integration and implementation of a collaborative robot in the production line. In the first chapter, the project is described, and its objectives, purpose, boundaries and requirements are defined. Moreover, the project management tools and techniques are presented. LÄS MER

 2. 22. "Jordbruket är inte vilken industri som helst" : Centerpartiets krispaket till lantbruket 2018

  L2-uppsats,

  Författare :Carl Wålfors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Anpassa eller dö : En kartläggning av aggregatorernas roll i den svenska musikindustrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sara Faraj; Hampus Kjellmor; Hampus Näslund; [2019]
  Nyckelord :Musikaggregatorer; förändring; majorbolag; labels; svenska musikbranschen; deltagande observation; streaming; independent labels; distribution;

  Sammanfattning : Anpassa eller dö, är en kartläggning av musikaggregatorer i den svenska musikindustrin. Uppsatsens syfte är att kartlägga musikaggregatorers olika funktioner i en föränderlig musikbransch för att förstå dess olika funktioner i svensk musik industri. LÄS MER

 4. 24. Automatisering av kilspårsgradning vid tillverkning av kugghjul : Ett steg mot implementering av industri 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Freddy Tönnesen; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Grader; Gradning; Industri 4.0; Robot; Maskinkonstruktion; Linjärsystem; Borstgradning; Slipgradning; Skärandebearbetning; Kilspår;

  Sammanfattning : För att ge olika maskiner olika utväxlingar används kugghjul. Dessa kugghjul tillverkas genom olika typer av processteg. Ett av dessa steg kan vara att dragbrotscha ett kilspår. När dessa kilspår dras, bildas det grader på under och ovansidan av kilspåret. LÄS MER

 5. 25. Epiteliocystis på laxfisk : potentiella bakteriella agens och sjukdomens betydelse för laxnäringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linda Nyqvist; [2019]
  Nyckelord :epiteliocystis; lax; laxodling; PGI; proliferativ gälinflammation; candidatus Piscichlamydia salmonis; candidatus Clavochlamydia salmonicola; Candidatus Branchiomonas cisticola;

  Sammanfattning : Laxodling är en betydelsefull industri för ett flertal länder och därför är det viktigt att öka kunskapen om de sjukdomar som förekommer på den odlade fisken. Epiteliocystis är ett tillstånd som setts på många olika fiskarter världen över, däribland lax. LÄS MER