Sökning: "industrial construction quality"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden industrial construction quality.

 1. 1. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring inom byggbranschen : Entreprenörens egenkontroll i produktion

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Carlsson Sandelin; Maja Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; Entrepreneur; Production; Self-inspection; Quality; Digitala verktyg; Egenkontroll; Entreprenör; Kvalitet; Produktion;

  Sammanfattning : Egenkontroll utgör en viktig del av byggbranschens kvalitetsarbete och något som under lång tid diskuterats som en lösning på byggbranschens kvalitetsproblem. Studier har dock riktat kritik till hur byggbranschens egenkontroll utförs och dokumenteras och pekar på att dess trovärdighet länge har varit låg. LÄS MER

 3. 3. MINSKAT MATERIALSVINN PÅ BYGGARBETSPLATSEN INOM SMÅHUSTILLVERKNING

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nellie Andregård; Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Slöseri; Konstruktion; Kunskapshantering; Mängdberäkning och Byggnadsinformationsmodellering;

  Sammanfattning : Purpose: Material wastage is a widespread problem in the building sector that affects both the economic and environmental aspects negative. Further research within industrial small house manufacturing is required to develop an information system and investigate the amount of discarded material. LÄS MER

 4. 4. PLATTA TAK : En utredning om vad som bör beaktas vid projektering och utförande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Johan Eriksson; Axel Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Flat roof; roof construction; exposed sealant; roof drainage; prefabricated roof; Platta tak; takkonstruktion; exponerade tätskikt; takavvattning; prefabricerade tak;

  Sammanfattning : Flat roofs have been common for many decades. They were first build in dry and mountainous areas, then they were spread in the entire world. Today flat roofs are present in all type of buildings. In Sweden they are mostly used in larger houses like shopping malls, industrial buildings and apartment blocks. LÄS MER

 5. 5. En analys kring förbättringsmöjligheter av exteriör utformning på volymhus

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Emma Irevall; Sofia Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Industrial building; Modular housing; Exterior design; Facades; Architecture; Industriellt byggande; volymhus; exteriör utformning; fasader; arkitektur;

  Sammanfattning : Purpose: Industrial built modular housing is an off-site construction type, which means the modules are built in a factory and transported to the building site for assembly. The modules are built on an assembly line in a standardized and rationalized process. LÄS MER