Sökning: "industrial construction quality"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden industrial construction quality.

 1. 1. A study of diffusion of Augmented Reality in the Swedish construction industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :David Mijatovic; [2019-07-09]
  Nyckelord :AR; augmented reality; construction industry; diffusion study; diffusion of innovations;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 3. 3. PLATTA TAK : En utredning om vad som bör beaktas vid projektering och utförande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Johan Eriksson; Axel Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Flat roof; roof construction; exposed sealant; roof drainage; prefabricated roof; Platta tak; takkonstruktion; exponerade tätskikt; takavvattning; prefabricerade tak;

  Sammanfattning : Flat roofs have been common for many decades. They were first build in dry and mountainous areas, then they were spread in the entire world. Today flat roofs are present in all type of buildings. In Sweden they are mostly used in larger houses like shopping malls, industrial buildings and apartment blocks. LÄS MER

 4. 4. En analys kring förbättringsmöjligheter av exteriör utformning på volymhus

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Emma Irevall; Sofia Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Industrial building; Modular housing; Exterior design; Facades; Architecture; Industriellt byggande; volymhus; exteriör utformning; fasader; arkitektur;

  Sammanfattning : Purpose: Industrial built modular housing is an off-site construction type, which means the modules are built in a factory and transported to the building site for assembly. The modules are built on an assembly line in a standardized and rationalized process. LÄS MER

 5. 5. Software Architecture and Framework for Programmable Automation Controller: A Systematic Literature Review and A Case Study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Hao Chen; Luyang Xu; [2018]
  Nyckelord :PAC; ICS; Automation control; software architecture;

  Sammanfattning : Background. PAC controller is a strengthened version of PLC controller. Its function is very similar, but its essence and construction are different. PLC and PAC have many successful applications in the field of industrial automation control. LÄS MER