Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Abaca in the Philippines, an overview of a potential important resource for the country : Relating the tensile strength of the single fiber to the microfibrilar angle

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Victor Waller; Astrid Wilsby; [2019]
  Nyckelord :Abaca; fiber; renewable materials; Manila hemp; Industrial crops; Tensile strength;

  Sammanfattning : Due to environmental concerns and to the limited amount of fossil fuel in the world theinterest in using renewable material has been and will continue to be on the rise. With theincreasing demand for renewable materials such as bio-based fibers, the research aroundnatural fibers is intensifying. LÄS MER

 2. 2. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER

 3. 3. An overview on the environmental impacts of synthetic leather made of hemp fiber with preliminary lifecycle assessment

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Martina Hultkrantz; [2018]
  Nyckelord :preliminary lca; life cycle assessment; hemp; hemp leather; leather; bovine leather; animal industry; sustainable development; cannabis; sativa; industrial hemp; lca; vegan; synthetic leather; imitation leather; environmental; preliminär lca; livscykelanalys; hampa; hampläder; läder; nötskinn; djurindustri; hållbar utveckling; cannabis; sativa; industrihampa; lca; vegan; syntetiskt läder; imitationsläder; miljö;

  Sammanfattning : This report covers a preliminary life cycle assessment (LCA) on imitation leather made from hemp fiber (hemp leather) and a comparison to bovine leather, to examine whether hemp leather is an environmentally sustainable alternative. The bovine leather industry is responsible for heavy chemical use and emissions, detrimental effects to the environment as well as to human health. LÄS MER

 4. 4. Alternative Packaging Insulation Material Solutions for a Meal Kit Subscription Box Industry Leader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Amy Louise Bredehoft; [2016]
  Nyckelord :Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : This thesis serves as participatory action research with a case study to investigate and test packaging solutions for last mile delivery of food sold online, specifically via the meal kit subscription box industry. The study is done within the context of the case study subject’s product, production, and logistics’ requirements. LÄS MER

 5. 5. Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Maria Olsson; [2015]
  Nyckelord :allelopati; baljväxter; hampa; lupin; odlingssystem; växtföljd;

  Sammanfattning : Under år 2007 observerades dålig etablering och svag tillväxt hos blålupin i ett odlingssystemsförsök i Bollerup, Skåne. Förfrukten var hampa. I led med sockerbetor som förfrukt var blålupinetableringen god och visade inga tecken på försämrad uppkomst eller tillväxt. Samma iakttagelse gjordes år 2008. LÄS MER