Sökning: "industrial housing"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden industrial housing.

 1. 1. Vinsta Refurbished

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Reuse; industrial site; apartment conversion; urban planning; Vällingby; Vinsta; Johannelund; mixed-use;

  Sammanfattning : The planning office in Stockholm is currently working on a new mixed-use master plan for the rundown industrial site in Vinsta, Stockholm. Looking at how similar developments are executed, there is reason to believe that a large part of the building stock will be demolished. LÄS MER

 2. 2. Intressekonflikter kring prioriterade vattenresurser enligt regional vattenförsörjningsplan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Simon Viklund; [2021]
  Nyckelord :Stockholms regionala vattenförsörjningsplan; vattenskyddsområde; skyddszoner; ersättning vid försvårad markanvändning.;

  Sammanfattning : I Stockholms regionala vattenförsörjningsplan har vattenresurser i Stockholmsregionenundersökts och prioriteras utifrån deras betydelse för länets vattenförsörjning nu och i framtiden. Sex av de högprioriterade vattenresurserna i Norrvattens verksamhetsområde har valts ut eftersom de saknar befintligt vattenskydd eller har vattenskydd som behöver revideras. LÄS MER

 3. 3. Färgholmen: Ny Stadsform – En destination i Stockholm för konst, kultur och nya bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Stina Edlund; [2021]
  Nyckelord :Lövholmen; stadsplan; planning process; Stockholm; bostadsgårdar; living city; genhet; kultur; ny stadsform; konst;

  Sammanfattning : Lövholmen är ett stadsutvecklingsprojekt där Stockholms sista centrala industriområde omvandlas till en ny, tät stadsdel. Detta examensprojekt redogör (i) en kritisk analys av den aktuella strukturplanen, (ii) och min alternativa illustrationsplan för Lövholmen; “Färgholmen – Ny Stadsform”. LÄS MER

 4. 4. Industriell byggnadsutveckling i Östergötland : En jämförelse mellan stommaterial av trä och betong

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :David Jungell; Joakim Kjellbom; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; betong; miljö; byggtid; ekonomi;

  Sammanfattning : En jämförelsestudie mellan stommaterial av KL-trä och betong med hänsyn till miljön, byggtid och ekonomi samt redovisning av lokala aktörers åsikter. ... LÄS MER

 5. 5. Drivkrafter och barriärer vid framtida implementering av EU:s hållbarhetstaxonomi : En kvalitativ studie om en Sparbanks hållbarhetsarbete

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sandra Michael; Ali Mohsen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date: 9th of June 2021 Level: Master thesis in Industrial Engineering and Management, 30 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Malardalens University Authors: Sandra Michael, Ali Mohsen Title: Drivers and barriers in future implementation of the EU’s Taxonomy                           in a bank – A qualitative study of the bank’s sustainability work  Supervisor: Sofia Wagrell  Keywords: CSR, Taxonomy, Customer behavior, B2B, Driving forces, Barriers,                                                                Real estate, Sustainability Research questions: 1. What potential driving forces and barriers exists to implement the EU’s Taxonomy at Sparbanken Alfa? 2. LÄS MER